sandal logo

Η πόλη σήμερα με μια ματιά

banner-kolonakia

Ημερολόγιο & Επίκαιρα

Αύγουστος 2022
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Επιλεγμένες Ανακοινώσεις

04-08-2022
Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων που αφορά τον ανοικτό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων, ενός σταδίου, κάτω των ορίων με απονομή βραβείων με τίτλο «Αναβίωση του ρολογιού της Λάρισας-ανέγερση νέου δημοτικού ρολογιού»

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων κατά τη συνεδρίαση της 28 Ιουλίου 2022 αποφάσισε ομόφωνα για λόγους νομιμότητας την μετάθεση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων που αφορά τον ανοικτό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων, ενός σταδίου, κάτω των ορίων με απονομή βραβείων με τίτλο «Αναβίωση του ρολογιού της Λάρισας-ανέγερση νέου δημοτικού ρολογιού», από την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022 στην Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022.

Για να δείτε την απόφαση, πατήστε ΕΔΩ.

 

29-07-2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη Λάρισας 2022

Ο Δήμος Λαρισαίων, στα πλαίσια διοργάνωσης της ετήσιας εμποροπανήγυρης 2022, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω, από 01.08.2022 έως 25.08.2022 και ώρες 11:00 με 14:00:

 • δια ζώσης, στον 1ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου (Ίωνος Δραγούμη 1, 2413500351, 2413500346, 2413500348 και 2413500204). Κατεβάστε την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωσης Συμμετοχής: doc | odt
 • ή ηλεκτρονικά, στην Ψηφιακή Πλατφόρμα του Δήμου Λαρισαίων.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να κατοχυρώσουν τη συμμετοχή τους στην εμποροπανήγυρη, θα πρέπει να προκαταβάλουν έως τις 25/08/2022 το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300€) για κάθε περίπτερο, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με την αρμόδια Επιτροπή και το υπόλοιπο ποσό μέχρι τις 09/09/2022.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στην ετήσια Εμποροπανήγυρη βάσει της παρ.1 του αρ.37 του Ν.4849/2021 έχουν ως πωλητές φυσικά και νομικά πρόσωπα, κάτοχοι:

 1. βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές
 2. άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή δραστηριοποίησης στις λαϊκές αγορές
 3. άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο
 4. άδειας χειροτέχνη-καλλιτέχνη

Οι θέσεις αποδίδονται στις παραπάνω κατηγορίες των πωλητών με την ακόλουθη ποσόστωση:

 1. το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων στους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,
 2. το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές,
 3. το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο και
 4. το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων στους κατόχους άδειας χειροτέχνη καλλιτέχνη.

Σε περίπτωση όμως που υπάρχουν κενές θέσεις και οι ενδιαφερόμενοι θα είναι κάτοχοι άδειας που υπερβαίνει την ποσόστωση, θα εγκρίνεται η συμμετοχή τους, προκειμένου η Εμποροπανήγυρη να έχει πληρότητα και να στεφθεί με μεγαλύτερη επιτυχία.

Ο Δήμος Λαρισαίων διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει στους ενδιαφερόμενους τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη, εάν δεν έχουν εξοφλήσει την οφειλή τους και στην περίπτωση αυτή δεν επιστρέφεται η τυχόν καταβληθείσα προκαταβολή.

Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρηση κατά χρήση, των περιπτέρων στην Εμποροπανήγυρη, από τους δικαιούχους σε οποιονδήποτε τρίτο.

Περίπτερα που μένουν αδιάθετα μετά την έναρξη της Εμποροπανήγυρης, θα διατίθενται στους ενδιαφερόμενους, ύστερα από υποβολή σχετικής αίτησης και αφού καταβάλλουν το τέλος χρήσης επιμεριζόμενο με τις ημέρες συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Με την αίτηση συμμετοχής ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει:

α) Υποχρεωτικά

 1. Φωτοαντίγραφο της άδειας που κατέχει κατά περίπτωση.
 2. Απόδειξη ταμειακής μηχανής.
 3. Δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Λαρισαίων (αυτεπάγγελτα-άρθρο 285 Δ.Κ.Κ.).

β) Προαιρετικά

 1. Φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για δημότες Δήμου Λαρισαίων.
 3. Βεβαίωση της Ανώτατης Ομοσπονδίας Πολυτέκνων για δημότες Δήμου Λαρισαίων.
 4. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕΠΑ για δημότες Δήμου Λαρισαίων.

Τα έξοδα ηλεκτροδότησης και ηλεκτροφωτισμού των περιπτέρων, το ποσό των οποίων θα προκύψει μετά από τη διενέργεια σχετικής δημοπρασίας επιβαρύνουν τους μισθωτές. Επίσης, οι μισθωτές υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι µε τουλάχιστον ένα πυροσβεστήρα 6 κιλών σκόνης, ο οποίος θα τοποθετείται σε εμφανές σημείο και θα συνοδεύεται µε βεβαίωση καταλληλόλητας από τον προμηθευτή του. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση ηλεκτρογεννητριών και γενικά ηλεκτροπαραγωγών ζευγών στο χώρο της εμποροπανήγυρης για λόγους πυρασφάλειας, ισοκατανομής των ηλεκτρικών φορτίων και γενικά ασφάλειας.

Επισημαίνεται, ότι η συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη Λάρισας συνεπάγεται ανεπιφύλακτα την αποδοχή όλων των όρων, από τους ενδιαφερόμενους, του Κανονισμού διοργάνωσης και λειτουργίας της εμποροπανήγυρης.

29-07-2022
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ
Αριθμ. Πρωτ.: 33313/29-07-2022
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Για να δείτε την ανακοίνωση, πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το παράρτημα με οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης, πατήστε ΕΔΩ

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Δευτέρα 01/08/2022 έως και Παρασκευή 12/08/2022.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να επισυνάψουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά σε ένα ενιαίο αρχείο σε μορφή pdf.

22-07-2022
Αποτελέσματα Γ'΄ Κατασκηνωτικής Περιόδου του Δήμου Λαρισαίων και Γιορτή Λήξης της Β'΄ Κατασκηνωτικής Περιόδου

Mε την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων και  συνολικό αριθμό 450 παιδιών ηλικίας 5-12 χρόνων, ο Δήμος Λαρισαίων ανακοινώνει τη συνέχιση  του προγράμματος «Κατασκήνωση στην Πόλη, και για την Γ΄ Περίοδο από 17/8/2022 έως 2/9/2022.

Οι γονείς των παιδιών που θα φιλοξενηθούν στη Γ΄ Κατασκηνωτική περίοδο θα ενημερωθούν άμεσα με sms. Επισημαίνεται ότι για τη συγκεκριμένη περίοδο θα λειτουργήσουν 5 δομές ως εξής:

 • 4ο Δημοτικό Σχολείο (Κουμουνδούρου 17-19
 • 5ο Δημοτικό Σχολείο (Άγιος Κωνσταντίνος) θα φιλοξενηθούν και τα παιδιά των  δομών του 12ου Δημοτικό Σχολείο (Άγιος Γεώργιος) και του 33ου Δημοτικού Σχολείου (Ν. Σμύρνη)
 • 14ο Δημοτικό Σχολείο (Ιπποκράτης) θα φιλοξενηθούν και τα παιδιά του 1ου Δημοτικού Σχολείου Γιάννουλης και του ΚΔΑΠ Αμπελοκήπων (Γεωργιάδου 32)
 • 19ο Δημοτικό Σχολείο (Ακαρνανίας 32 – Χαραυγή)
 • 25ο Δημοτικό Σχολείο (Νεάπολη)

Στο διάστημα που διανύουμε, βρίσκεται σε εξέλιξη μέσα σε μια ατμόσφαιρα ασφάλειας, χαράς και ξεγνοιασιάς, η Β΄ Κατασκηνωτική περίοδος με τους μικρούς κατασκηνωτές να συμμετέχουν, σε ποικίλες ψυχαγωγικές, εκπαιδευτικές και δημιουργικές δράσεις, αναπτύσσοντας τις κοινωνικές γνωστικές και συναισθηματικές δεξιότητές τους, κάνοντας φίλους και  κυρίως δημιουργώντας πολύτιμες αναμνήσεις

Η Β΄ Κατασκηνωτική Περίοδος θα ολοκληρωθεί με την εκδήλωση «Όμορφα περνάμε…απλά σας χαιρετάμε!»  που θα πραγματοποιηθεί στο Πάρκο του Αλκαζάρ την Πέμπτη 28/7/2022, στις 18:30 με τη συμμετοχή όλων των κατασκηνωτικών δομών. Η εκδήλωση με χορούς, μουσικές, κατασκευές, διαδραστικά παιχνίδια  αλλά και πολλές εκπλήξεις υποστηρίζεται από το παιδαγωγικό προσωπικό της Διεύθυνσης Παιδείας του Δήμου που εργάζεται καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος  καθώς και φορέων της Πόλης και υπηρεσιών του Δήμου που κάνουν πράξη την «Πόλη που Μαθαίνει», δημιουργώντας δίκτυα, αναπτύσσοντας δράσεις και συνδιαμορφώνοντας προγράμματα για την πόλη και τα παιδιά της..

Η Πόλη στηρίζει τα παιδιά της!

22-07-2022
Αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς περιόδου 2022-23

Από την Αντιδημαρχία Παιδείας, Διοίκησης και Δια Βίου Μάθησης, και τη Διεύθυνση Παιδείας ανακοινώνεται ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής των παιδιών που θα φιλοξενηθούν στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων, για την περίοδο 2022-2023.

Υποβλήθηκαν 1.759 αιτήσεις νηπίων και βρεφών και ικανοποιούνται στην παρούσα φάση 1.675 εκ των οποίων 1586 παιδιά (95%) τοποθετηθήκαν στην 1 η επιλογή τους και 85 παιδιά (5%) στην 2 η επιλογή τους. Στην επόμενη φάση επιλογής αιτήσεων (Σεπτέμβριο) υπολογίζεται ότι θα καλυφθεί το σύνολο των εναπομεινάντων παιδιών. Οι γονείς που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση, ενδιαφέρονται για φιλοξενία των παιδιών τους στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και είναι κάτοχοι voucher, έχουν τη δυνατότητα εγγραφής σε υπάρχουσες κενές θέσεις.

Η επιλογή των παιδιών έγινε σύμφωνα με το αδιάβλητο, αντικειμενικό σύστημα μοριοδότησης και ανάλογα με τη δυναμικότητα του κάθε παιδικού σταθμού. Τα ονόματα των παιδιών θα είναι αναρτημένα σε εσωτερικό χώρο των Παιδικών Σταθμών του Δήμου (Δεν θα δημοσιοποιηθούν λόγω του νόμου περί προσωπικών δεδομένων) και θα υπάρξει και τηλεφωνική ενημέρωση από τους Παιδικούς Σταθμούς προς τους γονείς. Οι παιδικοί σταθμοί θα ξεκινήσουν, για τη νέα περίοδο, την 5η Σεπτεμβρίου 2022 και θα ανακοινωθεί παράλληλα το πρόγραμμα του Αγιασμού του κάθε παιδικού σταθμού. Τα αποτελέσματα της απογευματινής ζώνης θα ανακοινωθούν τέλος Αυγούστου. Υπενθυμίζεται ότι, η περίοδος για ενστάσεις και για κατάθεση νέων αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από 1/9/2022 έως 10/9/2022 στα γραφεία της Δ/νσης (Ρούσβελτ και Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α , 3ος όροφος) ενώ για τις απαντήσεις θα καταβληθεί η προσπάθεια να ολοκληρωθούν εντός 10 ημερών.

Υπενθυμίζεται ότι, στον Δήμο Λαρισαίων λειτουργούν 27 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί εκ των οποίων 2 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί ολοκληρωμένης φροντίδας με τμήματα ειδικής αγωγής (1ος Παιδικός Σταθμός και 27ος Παιδικός Σταθμός).

Ενημερώνουμε επίσης ότι και φέτος οι 27 Παιδικοί Σταθμοί συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2022-2023» (Πρώην Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής) και οι ενδιαφερόμενες μητέρες αφού υποβάλουν την αίτησή τους, όταν ανακοινωθεί η Πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ και εφόσον θα είναι δικαιούχοι voucher, θα πρέπει να προσέλθουν άμεσα στα διαθέσιμα σημεία (γραφεία Δ/νσης και Παιδικοί Σταθμοί που θα ανακοινωθούν) για υπογραφή Σύμβασης ώστε μέσω του προγράμματος, να φιλοξενηθούν δωρεάν.

Για πληροφορίες στο τηλ: 2410680205 & 2410680215 και σε όλους τους Παιδικούς Σταθμούς.

28-04-2022
Τμήμα Εσόδων-Έκδοση Βεβαίωσης ΤΑΠ για μεταβιβάσεις ακινήτων με κατάθεση εγγύησης – Αρθ.76 Ν.4921/2022

Σε εφαρμογή των διατάξεων του αρθ.76 του Ν4921/2022, εναλλακτικά του ισχύοντος τρόπου έκδοσης Βεβαίωσης ΤΑΠ από το Τμήμα Εσόδων, αν το επιθυμεί ο μεταβιβάζων ή ο αποκτών ενός ακινήτου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαρισαίων, έχει τη δυνατότητα να καταβάλει στον Δήμο, ως εγγύηση μέχρι την εκκαθάριση της οφειλής, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις χιλίοις (3º/ºº) επί του τιμήματος της πώλησης ή της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου σε κάθε άλλη περίπτωση μεταβίβασης.

Ο μεταβιβάζων υποχρεούται να υποβάλει στην ψηφιακή πλατφόρμα του Δήμου Λαρισαίων αίτηση με τα στοιχεία του καθώς και με τα στοιχεία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, ώστε να αποδοθεί το παραπάνω ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου, μέσω άμεσης έκδοσης ταυτότητας πληρωμής και στη συνέχεια να προχωρήσει η διαδικασία εκκαθάρισης της οφειλής.

Αίτηση για βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ οικοπέδου (εγγύηση 3%ο-Ν. 4921/2022)

Αίτηση για βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ κτίσματος (εγγύηση 3%ο-Ν. 4921/2022)

ellas 2021 short

saata banner dimos

Webp.net gifmaker 1

platforma eisodos neo

Πρόσφατα Νέα - Ανακοινώσεις

16-08-2022
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού - Προμήθεια Εορταστικού φωτισμού

Για την περίληψη της διακήρυξης, πατήστε ΕΔΩ.

Για τη Διακήρυξη, πατήστε ΕΔΩ.

12-08-2022
Σε νέα φάση τα έργα αναστύλωσης στο «Μπεζεστένι»

 • Υπεγράφη η σύμβαση για το τελικό στάδιο των έργων
 • Τροποποιήθηκε η αρχική μελέτη ώστε να αναδειχθούν και τα σημαντικά ευρήματα που σχετίζονται με τη λατρεία της Αθηνάς Πολιάδος στην αρχαία Λάρισα

Σε νέα φάση εισέρχεται το έργο της αναστύλωσης του κτιρίου «Μπεζεστένι» στο λόφο του Φρουρίου.  

Ειδικότερα, το πρωί της Τετάρτης ο δήμαρχος Λαρισαίων Απ. Καλογιάννης υπέγραψε τη σχετική σύμβαση για την υλοποίηση της β’ φάσης του έργου με την οποία θα ολοκληρωθεί η αναστύλωση του εμβληματικού αυτού κτιρίου.  Ανάδοχος του έργου είναι η Εργοδομή Τεχνική Α.Τ.Ε.

Η βιοκλιματική μελέτη του κτιρίου περιλαμβάνει την επανακατασκευή των έξι θόλων με ελαφριά διαφανή κατασκευή με ανοίγματα για την κυκλοφορία του αέρα,  την κατασκευή εσωτερικού φέροντα οργανισμού με μεταλλική κατασκευή και όλων των λοιπών οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών που απαιτούνται. Επίσης πλησίον του μνημείου θα κατασκευαστεί νέο υπόγειο κτίριο  βοηθητικών λειτουργιών (W.C. και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις).

Υπενθυμίζεται πως την πρώτη φάση του έργου που αφορούσε τη «συντήρηση και αποκατάσταση του Μπεζεστενίου - ανασκαφικές έρευνες», είχε αναλάβει, με τη διαδικασία της αυτεπιστασίας, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας.

Σημειώνεται επίσης ότι στο πλαίσιο των εν λόγω εργασιών από την Εφορεία Αρχαιοτήτων, είχαν αποκαλυφθεί τα θεμέλια (στερεοβάτης) του αρχαίου ναού της Αθηνάς Πολιάδος, καθώς και άγαλμα της Αθηνάς. Η αποκάλυψη των σημαντικών αυτών ευρημάτων, επέφερε τροποποίηση της μελέτης, ώστε τα σημαντικά αυτά ευρήματα να αναδειχθούν και το έργο της αναστύλωσης του  Μπεζεστενίου να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί. Η τροποποίηση της μελέτης έγινε σε συνεργασία των υπηρεσιών του Δήμου και της Εφορείας Αρχαιοτήτων.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 4,5 εκατ ευρώ (με Φ.Π.Α.) και χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», το Πράσινο Ταμείο και ίδιους πόρους του Δήμου Λαρισαίων.

Ο δήμαρχος Λαρισαίων Απ. Καλογιάννης, δήλωσε μετά την υπογραφή της σύμβασης:

«Υπογράψαμε τη σύμβαση για την δεύτερη φάση του έργου αναστύλωσης της παλιάς οθωμανικής αγοράς Μπεζεστένι, με την οποία θα ολοκληρωθεί η παρέμβαση και το εμβληματικό αυτό κτίριο στο λόφο του Φρουρίου, θα παραδοθεί στους Λαρισαίους και τους επισκέπτες.

Όπως είναι ήδη γνωστό, στο πλαίσιο της α΄ φάσης του έργου στο Μπεζεστένι, που υλοποίησε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, αποκαλύφθηκαν τα γνωστά και ιδιαίτερα σημαντικά ευρήματα που σχετίζονται με την λατρεία της Αθηνάς Πολιάδος στην αρχαία Λάρισα. Χρειάστηκε ιδιαίτερη μέριμνα και τροποποίηση του σχεδιασμού μας, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων, ώστε και τα νέα ευρήματα να αναδειχθούν και η αναστύλωση του Μπεζεστενίου να προχωρήσει χωρίς προβλήματα.

Ως Δημοτικη αρχή συνεχίζουμε με σταθερά βήματα στο σχεδιασμό μας για τις μεγάλες αλλαγές της πόλης μας, με απόλυτο σεβασμό στην μακραίωνη ιστορία της.»

Παρόντες στην υπογραφή της σύμβασης ήταν επίσης ο αν. προιστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων κ. Θαν. Πατσιούρας και στελέχη της ίδιας υπηρεσίας.

12-08-2022
Food Corridors - Οδηγός τοπικών προϊόντων

Food Corridors - Οδηγός τοπικών προϊόντων

12-08-2022
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΑΠΟ 01/01/2022 ΕΩΣ 31/07/2022 (Ν 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

Ο Δήμος Λαρισαίων έχει την υποχρέωση σύμφωνα με το Ν 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 266 ΠΑΡ 6 να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του Δήμου στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού.

Για να δείτε το αρχείο, πατήστε ΕΔΩ

11-08-2022
Διεύθυνση Αμαξοστάσιου - Προμήθεια επίσωτρων ελαστικών

Για το κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε ΕΔΩ

10-08-2022
Κώδικας Ηθικής & Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα

Ο Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα εμπεριέχει θεμελιώδεις αξίες καθώς και την αναμενόμενη από τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα συμπεριφορά κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ταυτόχρονα, οι υπάλληλοι διέπονται από μια και μοναδική υποχρέωση, την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και αυτό απαιτεί την τήρηση προτύπων επαγγελματικής συμπεριφοράς, εδραιώνοντας κουλτούρα ηθικής στη δημόσια διοίκηση, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ακεραιότητα των φορέων της.

Παράλληλα, εν λόγω Κώδικας απαντά σε σειρά ζητημάτων, όπως η σύγκρουση συμφερόντων, η παρενόχληση, ο εκφοβισμός, η ισότιμη μεταχείριση, η διαχείριση και δημοσιοποίηση πληροφοριών καθώς και τυχόν φαινόμενα κατάχρησης εξουσίας από ανώτερα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, ενώ κατά τη διαμόρφωσή του ελήφθησαν υπόψη σύγχρονη βιβλιογραφία, διεθνή πρότυπα, μεθοδολογίες και καλές πρακτικές, οι οποίες προκρίνουν ένα σύστημα που βασίζεται περισσότερο σε ηθικές αξίες (value based) παρά σε κανόνες συμμόρφωσης (compliance based).

10-08-2022
195/2022 Κανονιστική Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Για το κείμενο της απόφασης, πατήστε ΕΔΩ

10-08-2022
178/2022 Κανονιστική Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Για το κείμενο της απόφασης, πατήστε ΕΔΩ

10-08-2022
174/2022 Κανονιστική Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Για το κείμενο της απόφασης, πατήστε ΕΔΩ

10-08-2022
169/2022 Κανονιστική Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Για το κείμενο της απόφασης, πατήστε ΕΔΩ

09-08-2022
Διεύθυνση Αμαξοστασίου - Κατάθεση προσφορών ανταλλακτικών

Για το κείμενο της πρόσκλησης. πατήστε ΕΔΩ

09-08-2022
Διεύθυνση Αμαξοστασίου - Προμήθεια επίσωτρων ελαστικών

Για το κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε ΕΔΩ

08-08-2022
Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για voucher για τους Παιδικούς Σταθμούς – ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ μεα Δήμου Λαρισαίων

Ο Δήμος Λαρισαίων ενημερώνει ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων γονέων στο Πρόγραμμα της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2022-2023, που στηρίζεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Για μια ακόμη χρονιά ο Δήμος Λαρισαίων είναι έτοιμος κινούμενος έγκαιρα το προηγούμενο διάστημα να φιλοξενήσει με voucher στους 27 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, 580 βρέφη ηλικίας από 6 μηνών έως 2.5 ετών, 900 νήπια ηλικίας από 2.5 ετών μέχρι την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και 14 παιδιά ηλικίας από 2.5 έως 6 ετών, στους 2 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας (1ος & 27ος Π.Σ.).

Στα 9 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ), μπορούν να φιλοξενηθούν επίσης 510 παιδιά ηλικίας από 5 έως 12 ετών και στα 2 ΚΔΑΠμεΑ 40 παιδιά ανεξαρτήτου ηλικίας.

Οι δομές του Δήμου Λαρισαίων με πρωτοποριακούς σχεδιασμούς, λειτουργικούς χώρους, σύγχρονους, ασφαλείς και άρτια εξοπλισμένους, στελεχωμένες με εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη, περιμένουν να υποδεχθούν με αγάπη και ενδιαφέρον τους μικρούς μας συμπολίτες στα τμήματα των προσχολικών δομών του δήμου καθώς και στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης.

Οι παρεχόμενες υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με πλήρη σίτιση, ιατρική παρακολούθηση και ιατροκοινωνική φροντίδα, πρότυπα, ενισχυμένα παιδαγωγικά προγράμματα και δράσεις δημιουργικής απασχόλησης, ψυχοσωματικής ανάπτυξης, μουσικοκινητικής και θεατρικής αγωγής καλλιεργούν και αναπτύσσουν τις νοητικές και ψυχοκινητικές ικανότητές των φιλοξενούμενων παιδιών.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την απόκτηση voucher  ξεκίνησε στις 2 Αυγούστου και θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr) με τη χρήση των κωδικών Taxisnet. Η εφαρμογή θα είναι προσβάσιμη και από κινητό τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι ή συμπαραστάτες, νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους, σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους.

Κριτήρια μοριοδότησης και επιλογής είναι η οικογενειακή και οικονομική κατάσταση (οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2021).

Εξαιρούνται των περιορισμών, ως προς το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος τα προς φιλοξενία παιδιά και άτομα με αναπηρία, καθώς και ο αιτών που είναι ΑμεΑ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

1. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ πλήρων και ελλιπών φακέλων δικαιολογητικών: 16.08.2022

(Οι αιτούντες/-σες θα μπορούν να δουν την κατάσταση της αίτησής τους σε ειδική εφαρμογή η οποία θα απαιτεί κωδικούς taxisnet)

2. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: 17-19.08.2022

Οι ωφελούμενοι γονείς, που θα λάβουν «Αξία Τοποθέτησης» (voucher) έχουν τη δυνατότητα να κάνουν την εγγραφή των παιδιών τους, στις Δομές του Δήμου Λαρισαίων, απευθυνόμενοι άμεσα στα γραφεία της Διεύθυνσης Παιδείας (Ρούσβελτ & Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α, 3ος Όροφος) στα τηλ. επικοινωνίας: 2410680215, 2410680205, 2410680230, 2410680223, 2410680251

 

08-08-2022
Δωρεά βιβλίων των Ενεργών Πολιτών Λάρισας στη βιβλιοθήκη του Εξωραϊστικού Συλλόγου «ΚΑΣΤΡΙ-ΛΟΥΤΡΟ»

Οι διακοπές είναι χρόνος χαλάρωσης και φυγής από το άγος της καθημερινότητας. Τι καλύτερο λοιπόν από την ανάγνωση ενός καλού βιβλίου; Επομένως, τα βιβλία θα πρέπει να είναι προσβάσιμα και στον τόπο των διακοπών μας!

Ανταποκρινόμενοι στην έκκληση του Εξωραϊστικού Συλλόγου Καστρί-Λουτρού, οι Ενεργοί Πολίτες Λάρισας δώρισαν ορισμένα βιβλία από την Ανταλλακτική Βιβλιοθήκη των Εν.Πο.Λ. προς ενίσχυση της βιβλιοθήκης του παραλιακού συλλόγου! Οι Ενεργοί Πολίτες είναι πάντοτε ανοιχτοί σε τέτοιου είδους προτάσεις και συνεισφέρουν όπως μπορούν στη διάδοση του πολιτισμού σε όλες τις εκφάνσεις του!

Τα βιβλία παρέδωσαν οι εθελοντές Γιάννης Νταλώσης, Εύη Καλούδη και Βαγγέλης Κυπαρίσης στους εκπροσώπους του συλλόγου  Σαπουντζή Γεώργιο, Καρκαντό Θωμά και Κατσούρα Χριστίνα.
Καλοδιάβαστα λοιπόν, από τους πολίτες που θα επιλέξουν να περάσουν τις διακοπές τους στα πολύ όμορφα παράλια του νομού Λαρίσης!

08-08-2022
Υποδομή διεθνών προδιαγραφών το δημοτικό Κολυμβητήριο της Νέας Πολιτείας
 • Συνεχίζονται τα έργα του Δήμου Λαρισαίων για τη φιλοξενία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης κορασίδων Κ16 (21 - 27 Αυγούστου)

Σε αθλητική εγκατάσταση διεθνών προδιαγραφών, μετατρέπεται το Δημοτικό Ανοικτό Κολυμβητήριο της Νέας Πολιτείας, στο οποίο εδώ και μερικές ημέρες εξελίσσονται εργασίες για την διεξαγωγή του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης κορασίδων Κ16 (Fina Youth Women (U16) Water Polo World Championship), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Λάρισα από τις 21 έως τις 28 Αυγούστου, με τη συμμετοχή 13 εθνικών ομάδων.

Στο Κολυμβητήριο, πραγματοποιούνται εργασίες από το Δήμο Λαρισαίων και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, που είναι ο διοργανωτής των αγώνων σε συνεργασία με τη Παγκόσμια Ομοσπονδία.

Στο πρωτάθλημα κορασίδων κάτω των 16, θα συμμετάσχουν οι εξής Εθνικές ομάδες:

Ελλάδα, Αυστραλία, Κροατία, Ισπανία, Ουγγαρία, Ισραήλ, Ιταλία, Ιαπωνία, Ολλανδία, Ελβετία, Τουρκία, ΗΠΑ, και Νότιος Αφρική.

Ολοι οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Κολυμβητήριο της Νέας Πολιτείας, ενώ το κολυμβητήριο του ΕΑΚ Λάρισας θα χρησιμοποιηθεί για τις προπονήσεις των ομάδων.

Υπενθυμίζεται πως η κατασκευή του Ανοικτού Κολυμβητηρίου της Νέας Πολιτείας, ξεκίνησε το 2002, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ελλάδα 2004», ωστόσο η κατασκευή του σταμάτησε. Η ολοκλήρωση της σημαντικής αυτής αθλητικής υποδομής,  αποτέλεσε μία από τις πρώτες προτεραιότητες της δημοτικής αρχής Καλογιάννη, το 2014-15  όταν ανέλαβε τη διοίκηση του Δήμου Λαρισαίων. Με χρηματοδότηση Περιφέρειας Θεσσαλίας και Δήμου Λαρισαίων, το έργο ολοκληρώθηκε το 2017 και παραδόθηκε στους πολίτες της Λάρισας.

Ακολούθησε το 2018, νέο έργο για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Κολυμβητηρίου,  και τη δημιουργία και άλλων μικρότερων αθλητικών εγκαταστάσεων (γήπεδα beach volley και τένις).  

Πλέον με τα έργα του Δήμου Λαρισαίων που βρίσκονται σε εξέλιξη (τοποθέτηση καθισμάτων, σκιάστρων κλπ)  το ανοικτό Κολυμβητήριο Νέας Πολιτείας, διαμορφώνεται σε αθλητική εγκατάσταση υψηλών προδιαγραφών που μπορεί να φιλοξενήσει διεθνείς διοργανώσεις του υγρού στίβου.

*Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης Παίδων – Κορασίδων Κ16,  πραγματοποιείται φέτος στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Θεσσαλία, αφού οι αγώνες των κορασίδων θα πραγματοποιηθούν στην Λάρισα και των παίδων στον Βόλο. Την ευθύνη της διοργάνωσης έχει η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΚΟΕ), σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τους Δήμους Λαρισαίων και Βόλου.

05-08-2022
Διεύθυνση Αμαξοστασίου - Κατάθεση προσφορών ανταλλακτικών

Για το κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε ΕΔΩ

04-08-2022
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΑΠΟ 01/01/2022 ΕΩΣ 30/06/2022 (Ν 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

Ο Δήμος Λαρισαίων έχει την υποχρέωση σύμφωνα με το Ν 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 266 ΠΑΡ 6 να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του Δήμου στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού.

Για να δείτε το αρχείο, πατήστε ΕΔΩ

04-08-2022
Σε λειτουργία η διαδικτυακή πλατφόρμα προβολής τοπικών προϊόντων από τον Δήμο Λαρισαίων

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι δράσεις του έργου «Food Corridors» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας URBACT III, που είχε ως στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου πόλεων που θα αποτελέσει το κλειδί για την προώθηση τοπικών και υγιεινών τροφίμων και την τόνωση των μικρών αλυσίδων παραγωγής και κατανάλωσης.

Ο Δήμος Λαρισαίων συνεργάζεται με άλλους έξι εταίρους την Coimbra από την Πορτογαλία (επικεφαλής εταίρος), το Kranj από την Σλοβενία, το Tartu από την Εσθονία, τη Bassa Romagna από την Ιταλία, το Szécsény από την Ουγγαρία και την Alba Iulia από την Ρουμανία, προκειμένου μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών να προκύψουν λύσεις για τη διαδρομή των τροφίμων από τις αγροτικές προς τις αστικές και περιαστικές περιοχές, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο και με γνώμονα την ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών παραγωγών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο αγροδιατροφικό τομέα και την ανάδειξη της υψηλής ποιότητας των τοπικών προϊόντων, ο Δήμος Λαρισαίων λειτουργεί τη διαδικτυακή πλατφόρμα https://larissa-food-corridors.gr/ στην οποία οι επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας έχουν τη δυνατότητα να προβάλουν τα προϊόντα τους χωρίς κόστος. Η διαδικτυακή πλατφόρμα μπορεί να εμπλουτίζεται και με τοπικές συνταγές, με στόχο την ανάδειξη της γαστρονομίας της περιοχής και τη σύνδεσή της με τους τοπικούς παραγωγούς. Με δεδομένο ότι η πλατφόρμα θα παραμείνει σε λειτουργία και μετά την ολοκλήρωση του έργου καλούνται οι ενδιαφερόμενες τοπικές επιχειρήσεις και παραγωγοί να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαρισαίων (Ιωάννης Διαμαντούλης, | τηλ. 2413-505734 | email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Παράλληλα, κατά το διήμερο 27 και 28 Ιουλίου 2022, ο Δήμος Λαρισαίων σε συνεργασία με το Πάρκο Καινοτομίας JOIST, διοργάνωσε με επιτυχία την τελική εκδήλωση του έργου FOOD CORRIDORS με θέμα «H Τοπική Παραγωγή και Γαστρονομία στο Επίκεντρο». Επισκέπτες και παραγωγοί είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν, να δικτυωθούν, να αλληλοεπιδράσουν αλλά και να συμμετέχουν σε ένα πλούσιο πρόγραμμα ανοιχτών εργαστηρίων και δραστηριοτήτων για τα τοπικά προϊόντα, τα οποία συνδυάζουν την άυλη πολιτιστική κληρονομιά της γαστρονομίας με την τεχνολογία και τις σύγχρονες στρατηγικές ανάπτυξης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Λαρισαίων (Μαρία Νικολαΐδου, Ευαγγελία Γκουντρουμπή | τηλ. 2413-500237 | email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

04-08-2022
Διεύθυνση Αμαξοστασίου - Κατάθεση προσφορών ανταλλακτικών

Για το κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε ΕΔΩ

04-08-2022
Διεύθυνση Αμαξοστασίου - Προμήθεια επίσωτρων ελαστικών

Για το κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε ΕΔΩ

04-08-2022
Διεύθυνση Αμαξοστασίου - Προμήθεια διαφόρων ειδών (υλικά συντήρησης και επισκευής) για τα ξύλινα σπιτάκια του ∆ήμου Λαρισαίων

Για το κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε ΕΔΩ

04-08-2022
Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων που αφορά τον ανοικτό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων, ενός σταδίου, κάτω των ορίων με απονομή βραβείων με τίτλο «Αναβίωση του ρολογιού της Λάρισας-ανέγερση νέου δημοτικού ρολογιού»

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων κατά τη συνεδρίαση της 28 Ιουλίου 2022 αποφάσισε ομόφωνα για λόγους νομιμότητας την μετάθεση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων που αφορά τον ανοικτό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων, ενός σταδίου, κάτω των ορίων με απονομή βραβείων με τίτλο «Αναβίωση του ρολογιού της Λάρισας-ανέγερση νέου δημοτικού ρολογιού», από την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022 στην Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022.

Για να δείτε την απόφαση, πατήστε ΕΔΩ.

 

04-08-2022
Food Corridors - Έγκριση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης του δήμου Λαρισαίων

Την Πέμπτη 14 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ομάδας έργου FOOD CORRIDORS του Δήμου Λαρισαίων για την αποδοχή και έγκριση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης (Integrated Action Plan – IAP). Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Γιώργος Νταλός, υπεύθυνος του έργου, παρουσίασε τις δράσεις του Σχεδίου οι οποίες είναι αποτέλεσμα τόσο της ανταλλαγής εμπείρων και καλών πρακτικών με τους υπόλοιπους όσο και της στρατηγικής του Δήμου για την ενίσχυση του αγροδιατροφικού τομέα της περιοχής και τη δημιουργία ισχυρής τοπικής ταυτότητας.

Πιο συγκεκριμένα το Ολοκληρωμένα Σχέδιο Δράσης του έργου περιλαμβάνει τις παρακάτω τέσσερις (4) δράσεις:

 1. δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας για την προβολή της γαστρονομίας της περιοχής και τη σύνδεση των καταναλωτών με τους παραγωγούς και επιχειρήσεις τοπικών αγροτικών προϊόντων
 2. εκπαίδευση των αγροτών της περιοχής
 3. πρόταση ξύλινων συσκευασιών για να δοθεί προστιθέμενη αξία στα προϊόντα και
 4.  δημιουργία εκθεσιακού χώρου τοπικών προϊόντων στο Μπεζεστένι στο χώρο του Φρουρίου της Λάρισας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο κ. Γεώργιος Σούλτης, Αντιδήμαρχος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Τεχνικών Έργων και η κα Ρίτα Απρίλη Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, οι οποίοι τόνισαν την αξία του έργου FOOD CORRIDORS ως επιπλέον εργαλείο στην προσπάθεια του Δήμου για ανάδειξη της τοπικής παραγωγής, την προώθηση του αγροδιατροφικού τομέα και την ανάπτυξη της τοπικής ταυτότητας στη βάση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

03-08-2022
Διεύθυνση Αμαξοστασίου - Κατάθεση προσφορών ανταλλακτικών

Για το κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε ΕΔΩ

02-08-2022
Διεύθυνση Αμαξοστασίου - Κατάθεση προσφορών ανταλλακτικών

Για το κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε ΕΔΩ

02-08-2022
FOOD CORRIDORS: H Τοπική Παραγωγή & Γαστρονομία στο επίκεντρο - αποτελέσματα εκδήλωσης

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου URBACT III FOOD CORRIDORS, ο Δήμος Λαρισαίων διοργάνωσε διήμερη εκδήλωση στο Πάρκο Καινοτομίας JOIST με θέμα «H Τοπική Παραγωγή και Γαστρονομία στο Επίκεντρο» την Τετάρτη 27 & Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022.

 

 Δείτε τις παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν:

Παρουσίαση 1

Παρουσίαση 2

01-08-2022
Διεύθυνση Αμαξοστασίου - Κατάθεση προσφορών ανταλλακτικών

Για το κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε ΕΔΩ

01-08-2022
«Τρέχουν» τα έργα του Δήμου Λαρισαίων στον τομέα του Πολιτισμού
 • Ενημέρωση της υπουργού Λ. Μενδώνη από τον αναπληρωτή δήμαρχο Γ. Σούλτη
 • Α’ Αρχαίο Θέατρο, απαλλοτρίωση 867 Γ, διεθνής διαγωνισμός περιβάλλοντος χώρου, Μπεζεστένι, και ενοποίηση Αρχαιολογικών χώρων μεταξύ των θεμάτων

Για το σχεδιασμό και τις παρεμβάσεις του Δήμου Λαρισαίων σχετικά με έργα Πολιτισμού συζήτησε με την υπουργό Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη ο αναπληρωτής δήμαρχος Λαρισαίων Γιώργος Σούλτης, λόγω απουσίας του δημάρχου Απ. Καλογιάννη, κατά την επίσκεψη της υπουργού στην Λάρισα, το απόγευμα της Παρασκευής.

Ο κ. Σούλτης, μαζί με άλλους τοπικούς παράγοντες, συνόδευσε την υπουργό στο Α’ Αρχαίο Θέατρο, στο Μπεζεστένι και στο Γενί τζαμί, μιλώντας με θετικά λόγια για την συνεργασία του Δήμου με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ενώ είχε την ευκαιρία να ενημερώσει την κ. Μενδώνη για τα εξής ζητήματα:

Α’ Αρχαίο Θέατρο, απαλλοτρίωση 867 Γ, Διεθνής Αρχιτεκτονικός

Διαγωνισμός περιβάλλοντος χώρου

Ο αναπληρωτής δήμαρχος ενημέρωσε την υπουργό για την ολοκλήρωση και τα αποτελέσματα του  Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για τον περιβάλλοντα χώρο του μνημείου. Ο διαγωνισμός ως γνωστόν κατέγραψε επιτυχία με τη συμμετοχή επιστημονικών ομάδων από πολλές χώρες, ενώ κ. Μενδώνη παρέλαβε από τον κ Σούλτη  έντυπο με τις προτάσεις που κατατέθηκαν.

Επίσης, ο κ. Σούλτης ενημέρωσε την Μενδώνη για την εξέλιξη της μεγαλης προσπάθειας που καταβάλει ο Δήμος Λαρισαίων για την απαλλοτρίωση του Οικοδομικού Τετραγώνου 867 Γ (Παπαναστασίου, Βενιζέλου, Απόλλωνος, Υδρας). Όπως τόνισε ο κ. Σούλτης, στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται η τελική απόφαση του Πράσινου Ταμείου, με πόρους του οποίου  (7 εκατ. ευρώ περίπου) συντελείται η απαλλοτρίωση. Μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης, ανοίγει ο δρόμος για τις πρώτες κατεδαφίσεις κτισμάτων, οι οποίες ενδέχεται να πραγματοποιηθούν μέχρι τέλος του έτους.

Το στέλεχος της δημοτικής αρχής του Δήμου Λαρισαίων, αναφέρθηκε στη συμβολή του Δήμου Λαρισαίων, στην ώθηση που δόθηκε για την υλοποίηση των έργων, με τη χρηματοδότηση, από την πλευρά του Δήμου, που παρουσιάστηκαν στο ΚΑΣ και άνοιξαν τον δρόμο για την ένταξη των έργων που υλοποιούνται στο μνημείο, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ/ΠΕΠ Θεσσαλίας.  Χαρακτήρισε δε στενή και αποδοτική τη συνεργασία του Δήμου, με την Εφορεία Αρχαιοτήτων και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τονίζοντας παράλληλα ότι η πόλη συνολικά έχει εργαστεί για πολλές δεκαετίες για να έρθει το σημαντικότερο μνημείο της στη σημερινή του μορφή.

Εξέλιξη έργων στο Μπεζεστένι

Στο Μπεζεστένι, όπου εξελίσσεται το μεγάλο έργο της αναστύλωσής του με χρηματοδότηση που εξασφάλισε ο Δήμος Λαρισαίων από χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ του υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και με ίδιους πόρους του Δήμου (συνολικά 4,5 εκατ ευρώ)  ο κ. Σούλτης ενημέρωσε  την κα. Μενδωνη για τις τροποποιήσεις της μελέτης, μετά και τον εντοπισμό του σημαντικού ευρήματος των θεμελίων του ναού της Αθηνάς Πολιάδος. Ο Δήμος, μετά από συνεννόηση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων, προχώρησε γρήγορα σε τροποποίηση της μελέτης, με στόχο αφενός την ολοκλήρωση του έργου αναστύλωσης αλλά και την ανάδειξη των νέων ευρημάτων.

Αναμένεται πλέον η υπογραφή της σύμβασης για την β΄ φάση του έργου, με την οποία θα ολοκληρωθεί η αναστύλωση , ώστε το Μπεζεστένι να παραδοθεί στην πόλη της Λάρισας.

Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων

Τέλος, ο Σούλτης συζήτησε με την κα Μενδώνη για την κατάθεση από το Δήμο πρότασης χρηματοδότησης σε προσκλήσεις του Ταμειου Ανάκαμψης για την Διασύνδεση αρχαιολογικών – πολιτιστικών σημείων στην πόλη της Λάρισας». Το έργο είναι προϋπολογισμού 3,75 εκατ. ευρώ. 

Με το έργο και τις παρεμβάσεις που προβλέπονται θα διευκολύνεται η επίσκεψη στους ανασκαμμένους και ορατούς αρχαιολογικούς χώρους, στα σωζόμενα κτιριακά κατάλοιπα των διαφόρων εποχών καθώς επίσης και σε σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος, τα οποία είναι τα εξής:

 1. Γενί Τζαμί στην ανατολική άκρη της πλατείας Μπλάνα, στη συμβολή των οδών Αμαλίας και 31ης Αυγούστου.
 2. Παλαιοχριστιανικά Λουτρά και Ιουστινιάνειο τείχος επί της πλατείας Μπλάνα.
 3. Μπαϊρακλί Τζαμί επί της οδού Παπαφλέσσα
 4. Οθωμανικό Λουτρό επί της οδού Βενιζέλου και Φιλλελήνων
 5. Αρχαίο Θέατρο Α’ επί της οδού Βενιζέλου
 6. Ρωμαϊκή Δεξαμενή στο εσωτερικό οικοδομικού τετραγώνου μεταξύ των οδών Ηφαίστου, Μανωλάκη και Απόλλωνος
 7. Αρχαίο Θέατρο Β’ επί των οδών Εργατικής Πρωτομαγιάς και Ταγματάρχου Βελισσαρίου.
 8. Παλαιοχριστιανική Βασιλική Αγ. Αχίλλειου στο λόφο του Φρουρίου.
 9. Παλαιοχριστιανικά Λουτρά στο λόφο του Φρουρίου
 10. Μπεζεστένι στο λόφο του Φρουρίου
 11. Βυζαντινός Ναός και Ταφές στο λόφο του Φρουρίου
 12. Αφιερωματική Στήλη επί της οδού Δήμητρας
 13. Ρωμαϊκός Δρόμος και Ιουστινιάνειο προτείχισμα, επί της οδού Νίκης
 14. Ιουστινιάνειο τείχος στη συμβολή των οδών Αλ. Παπαναστασίου και Κύπρου
 15. Μουσείο πόλης (κτίριο Μουσών) επί της οδού Παλαιστίνης
 16. Μύλος του Παππά επί της οδού Γεωργιάδου.

Αναμένεται η έγκριση της πρότασης και η χρηματοδότηση της από το Ταμείο Ανάκαμψης.

29-07-2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη Λάρισας 2022

Ο Δήμος Λαρισαίων, στα πλαίσια διοργάνωσης της ετήσιας εμποροπανήγυρης 2022, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω, από 01.08.2022 έως 25.08.2022 και ώρες 11:00 με 14:00:

 • δια ζώσης, στον 1ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου (Ίωνος Δραγούμη 1, 2413500351, 2413500346, 2413500348 και 2413500204). Κατεβάστε την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωσης Συμμετοχής: doc | odt
 • ή ηλεκτρονικά, στην Ψηφιακή Πλατφόρμα του Δήμου Λαρισαίων.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να κατοχυρώσουν τη συμμετοχή τους στην εμποροπανήγυρη, θα πρέπει να προκαταβάλουν έως τις 25/08/2022 το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300€) για κάθε περίπτερο, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με την αρμόδια Επιτροπή και το υπόλοιπο ποσό μέχρι τις 09/09/2022.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στην ετήσια Εμποροπανήγυρη βάσει της παρ.1 του αρ.37 του Ν.4849/2021 έχουν ως πωλητές φυσικά και νομικά πρόσωπα, κάτοχοι:

 1. βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές
 2. άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή δραστηριοποίησης στις λαϊκές αγορές
 3. άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο
 4. άδειας χειροτέχνη-καλλιτέχνη

Οι θέσεις αποδίδονται στις παραπάνω κατηγορίες των πωλητών με την ακόλουθη ποσόστωση:

 1. το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων στους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,
 2. το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές,
 3. το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο και
 4. το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων στους κατόχους άδειας χειροτέχνη καλλιτέχνη.

Σε περίπτωση όμως που υπάρχουν κενές θέσεις και οι ενδιαφερόμενοι θα είναι κάτοχοι άδειας που υπερβαίνει την ποσόστωση, θα εγκρίνεται η συμμετοχή τους, προκειμένου η Εμποροπανήγυρη να έχει πληρότητα και να στεφθεί με μεγαλύτερη επιτυχία.

Ο Δήμος Λαρισαίων διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει στους ενδιαφερόμενους τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη, εάν δεν έχουν εξοφλήσει την οφειλή τους και στην περίπτωση αυτή δεν επιστρέφεται η τυχόν καταβληθείσα προκαταβολή.

Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρηση κατά χρήση, των περιπτέρων στην Εμποροπανήγυρη, από τους δικαιούχους σε οποιονδήποτε τρίτο.

Περίπτερα που μένουν αδιάθετα μετά την έναρξη της Εμποροπανήγυρης, θα διατίθενται στους ενδιαφερόμενους, ύστερα από υποβολή σχετικής αίτησης και αφού καταβάλλουν το τέλος χρήσης επιμεριζόμενο με τις ημέρες συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Με την αίτηση συμμετοχής ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει:

α) Υποχρεωτικά

 1. Φωτοαντίγραφο της άδειας που κατέχει κατά περίπτωση.
 2. Απόδειξη ταμειακής μηχανής.
 3. Δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Λαρισαίων (αυτεπάγγελτα-άρθρο 285 Δ.Κ.Κ.).

β) Προαιρετικά

 1. Φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για δημότες Δήμου Λαρισαίων.
 3. Βεβαίωση της Ανώτατης Ομοσπονδίας Πολυτέκνων για δημότες Δήμου Λαρισαίων.
 4. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕΠΑ για δημότες Δήμου Λαρισαίων.

Τα έξοδα ηλεκτροδότησης και ηλεκτροφωτισμού των περιπτέρων, το ποσό των οποίων θα προκύψει μετά από τη διενέργεια σχετικής δημοπρασίας επιβαρύνουν τους μισθωτές. Επίσης, οι μισθωτές υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι µε τουλάχιστον ένα πυροσβεστήρα 6 κιλών σκόνης, ο οποίος θα τοποθετείται σε εμφανές σημείο και θα συνοδεύεται µε βεβαίωση καταλληλόλητας από τον προμηθευτή του. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση ηλεκτρογεννητριών και γενικά ηλεκτροπαραγωγών ζευγών στο χώρο της εμποροπανήγυρης για λόγους πυρασφάλειας, ισοκατανομής των ηλεκτρικών φορτίων και γενικά ασφάλειας.

Επισημαίνεται, ότι η συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη Λάρισας συνεπάγεται ανεπιφύλακτα την αποδοχή όλων των όρων, από τους ενδιαφερόμενους, του Κανονισμού διοργάνωσης και λειτουργίας της εμποροπανήγυρης.

29-07-2022
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ
Αριθμ. Πρωτ.: 33313/29-07-2022
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Για να δείτε την ανακοίνωση, πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το παράρτημα με οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης, πατήστε ΕΔΩ

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Δευτέρα 01/08/2022 έως και Παρασκευή 12/08/2022.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να επισυνάψουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά σε ένα ενιαίο αρχείο σε μορφή pdf.

Δήμος Λαρισαίων

Σχεδιάζουμε

μία σύγχρονη πόλη, που κάθε πολίτης θα χαίρεται να ζει σε αυτή

Αναπτύσσουμε

κοινωνικές υποδομές και υπηρεσίες για τους πολίτες και τους επισκέπτες

Δίνουμε έμφαση

στην παιδεία, τον πολιτισμό και στην ενίσχυση των θεσμών

Υλοποιούμε

έργα υποδομών που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της πόλης

Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Ίωνος Δραγούμη 1
Τ.Κ. 41222

Τηλ. Κέντρο: 2413 500 200
Fax: 2410 250 372
E-mail: protokolo@larissa.gov.gr

Σχετικά

diavgeia m1

kairos 1

© 2016 Δήμος Λαρισαίων | Όροι Χρήσης | Προσωπικά Δεδομένα | Πολιτική Cookies | Ανάπτυξη ITBIZ.gr