sandal logo

poli 12
Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Προώθηση της Νέας Επιχειρηματικότητας

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Προώθηση της Νέας Επιχειρηματικότητας

Εκτύπωση E-mail
Κοινωνικός Διαμοιρασμός:

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και προώθησης της Νέας Επιχειρηματικότητας:

 1. Μεριμνά για τη διαρκή σύνδεση και αυτοτελή παρουσία του Δήμου στον Ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.
 2. Έχει την ευθύνη για τη συμμετοχή του Δήμου σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα και οργανώσεις, ως επίσημο μέλος και υλοποιεί όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για το σκοπό αυτό (αλληλογραφία, συμμετοχή σε συνέδρια, εκθέσεις, παρουσιάσεις).
 3. Παρακολουθεί το ευρωπαϊκό και διεθνές θεσμικό πλαίσιο καθώς και τις δυνατότητες αξιοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων και χρηματοδοτικών εργαλείων, ενημερώνει και συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες, υποβάλλει προτάσεις για τή συμμετοχή του Δήμου σε Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα και έχει τη διαχείριση και την παρακολούθηση της υλοποίησής τους.
 4. Συνεργάζεται με όργανα, υπηρεσίες και φορείς τοπικής περιφερειακής και εθνικής εμβέλειας καθώς και με υπηρεσίες, φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οργανισμών.
 5. Υλοποιεί σχετικές ενημερωτικές και προωθητικές δράσεις.
 6. Φροντίζει για τις δυνατότητες προώθησης και ανάπτυξης νέας επιχειρηματικότητας ,με την διασύνδεση των σύγχρονων Ευρωπαϊκών πρακτικών, όπως απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφορικά με τις κατευθύνσεις για την δημιουργία νέων ευκαιριών, σε αναδυόμενους τομείς ανάπτυξης νέας επιχειρηματικής δράσης, σε συνδυασμό με τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από την εγχώρια αλλά και τη τοπική αγορά και την εξεύρεση δυνατοτήτων υποστήριξης και βοήθειας, για την περαιτέρω ανάπτυξή της και ευόδωση σχετικών σχεδίων και πρακτικών.

Επικοινωνία με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Νέας Επιχειρηματικότητας Ευαγγελία Γκουντρουμπή, τηλ. 2413500237 | email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ευρωπαϊκά προγράμματα Δήμου Λαρισαίων:

logo eu urbact hd impr 420x178

Tο URBACT είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας που στοχεύει στην ενδυνάμωση της βιώσιμης ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης στις πόλεις της Ευρώπης.

horizon2020 311x178

To Horizon 2020 ήταν πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2014-2020, το οποίο συνεχίζεται από το Horizon Europe.

logo horizon europe

Στα πλαίσια του προγράμματος Horizon Europe υλοποιείται το παρακάτω πρόγραμμα:

CERV 287x178

Το πρόγραμμα Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες - Citizens, Equality, Rights and Values (CERV) αποσκοπεί στην προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων και των αξιών, όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ιδίως με την υποστήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο.

AMIFF 219x178

Το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης - Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) συστάθηκε για την περίοδο 2021-2027 και αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση των εθνικών ικανοτήτων και στη βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης της μετανάστευσης, καθώς και στην ενίσχυση της αλληλεγγύης και του επιμερισμού των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως μέσω της βοήθειας έκτακτης ανάγκης και του μηχανισμού μετεγκατάστασης.

life logo422x178

Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Στις 21 Μαΐου 2022 έγινε τριάντα ετών.

isf 455x178

Το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας - Internal Security Fund (ISF) αποσκοπεί στην επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προώθηση της Νέας Επιχειρηματικότητας:

Γραφείο Στήριξης Μικροεπιχειρηματικότητας 

banner mikroepixeirimatikotita big

Το Γραφείο Στήριξης Μικροεπιχειρηματικότητας είναι μια κοινωνική δομή πληροφόρησης και ενδυνάμωσης, η οποία θα αποτελέσει το βήμα για ανέργους που κατοικούν κατά προτεραιότητα στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ Λάρισας και ενδιαφέρονται για την ίδρυση επιχείρησης ή γενικά για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης ή/και ατομικής επιχείρησης.

Οι ωφελούμενοι του Γραφείου στήριξης μικροεπιχειρηματικότητας είναι άνεργοι κατά προτεραιότητα εντός της περιοχής παρέμβασης της ΒΑΑ του Δήμου Λαρισαίων που θέλουν να ιδρύσουν την δική τους επιχείρηση ή να αυτοαπασχοληθούν.

Οι δωρεάν υπηρεσίες που σου παρέχει το Γραφείο Στήριξης Μικροεπιχειρηματικότητας είναι οι ακόλουθες:

 • Πληροφόρηση για τα κενά & τις ευκαιρίες στην τοπική αγορά για την δημιουργία επιχείρησης
 • Αξιολόγηση της επιχειρηματικής ετοιμότητάς σου
 • Υποστήριξη από εξειδικευμένους συμβούλους για:
  • τη σύνταξη του επιχειρηματικού σου σχεδίου
  • την επιλογή της εταιρικής μορφής της επιχείρησης που θα ιδρύσεις και την σύνταξη του καταστατικού
  • τη διαμόρφωση της εταιρικής ταυτότητας της επιχείρησης και του σχεδίου μάρκετινγκ & προώθησης των προϊόντων / υπηρεσιών
  • την εύρεση χρηματοδότησης από ΕΣΠΑ ή άλλα ταμεία και την υποβολή της αίτησης
  • την οργάνωση του λογιστηρίου
  • την εύρεση του κατάλληλου χώρου εγκατάστασης της επιχείρησης
  • τη δικτύωση με την τοπική αγορά και την εύρεση συνεργατών ή πελατών

Περισσότερες πληροφορίες:

https://www.smallbizlarissa.gr/


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Ίωνος Δραγούμη 1
Τ.Κ. 41222

Τηλ. Κέντρο: 2413 500 200
E-mail: protokolo@larissa.gov.gr

Σχετικά

diavgeia m1

kairos 1