sandal logo

 • Home
 • Στάθμευση - Εργαζόμενοι

Αίτηση Χορήγησης Ειδικής Κάρτας Εργαζομένου

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Δικαιούχοι: Υπάλληλοι / Επαγγελματίες (“εργαζόμενοι στο κέντρο” της πόλης που έχουν “Κύρια Κατοικία εκτός κεντρικής περιοχής (Ζώνη Α & Β)”) μόνο για ένα (1) όχημα Ι.Χ. κάτω των 3,5 t.

Με την Ειδική Κάρτα οι δικαιούχοι θα μπορούν να σταθμεύουν δωρεάν τόσο στις οδούς σήμανσης Μονίμων Κατοίκων όσο και στους Περιφερειακούς Δημοτικούς Χώρους Στάθμευσης για περιορισμένο ωράριο που θα προσδιοριστεί μετά από εκτίμηση των στοιχείων.

Ζώνες Α & Β - Χάρτης

Για να κάνετε μεγέθυνση (zoom) στην εικόνα μπορείτε:

 • να την ανοίξετε σε νέα καρτέλα (δεξί κλικ στην εικόνα -->Άνοιγμα εικόνας σε νέα καρτέλα). Εκεί κάνοντας κλικ στην εικόνα κάνετε μεγέθυνση.
 • Εναλλακτικά, μπορείτε να την αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας (δεξί κλικ στην εικόνα -->Αποθήκευση εικόνας ως..) και να την ανοίξετε με το πρόγραμμα θέασης εικόνων που διαθέτετε. Εκεί επιλέγετε το σύμβολο μεγεθυντικού φακού.

Περίοδος ισχύος κάρτας

Η κάρτα θα έχει ισχύ από την ημερομηνία έγκρισής της έως την λήξη του τρέχοντος έτους της αίτησης. (κατ΄ εξαίρεση για φέτος θα έχει ισχύ μέχρι 31/12/2024) υπό την προϋπόθεση ότι, δεν έχει διακοπεί η δηλωθείσα εργασιακή σχέση στο κέντρο της πόλης.

 • Η πιλοτική εφαρμογή του συστήματος θα ξεκινήσει σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.
 • Η υποβολή αιτήματος για χορήγηση “Κάρτας Μονίμου Κατοίκου” δεν έχει καταληκτική ημερομηνία.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Άδεια κυκλοφορίας Ι.Χ. (έγχρωμο αντίγραφο) στην κατοχή (ή συγκατοχή) του αιτούντος (σε περίπτωση χρήσης οχήματος άλλου κατόχου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση παραχώρησης χρήσης του οχήματος με βεβαίωση Γνησίου Υπογραφής από τον κάτοχο).
 2. Βεβαίωση εργασίας για Δημόσιους, Δημοτικούς Υπαλλήλους και Ιδιωτικούς Υπαλλήλους επιχειρήσεων / Αποδεικτικό Επαγγελματικής Λειτουργίας της Επιχείρησης (ΚΑΔ) για Ελεύθερους Επαγγελματίες.
 3. Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης (όπως εκδίδεται από την ΑΑΔΕ). Σε περίπτωση που η Βεβαίωση αυτή δεν είναι ενήμερη τότε ανεβάζετε στα δικαιολογητικά στην Ψηφιακή Πλατφόρμα το Ε1 όπου αναγράφεται η σωστή Κύρια Κατοικία μαζί με μία Υπεύθυνη Δήλωση ότι με συναίνεσή σας ανεβάζετε στα δικαιολογητικά στην Ψηφιακή Πλατφόρμα το Ε1 προς επιβεβαίωση της Κύριας Κατοικίας.
 4. Σε περίπτωση μακροχρόνιας μίσθωσης οχήματος (leasing), προσκομίζεται επιπρόσθετα φωτοτυπία συμβολαίου μεταξύ της εταιρίας και του αιτούντος (μαζί με την άδεια κυκλοφορίας).
 5. Σε περίπτωση εταιρικών επιβατικών οχημάτων, όταν η εταιρεία παραχωρεί το όχημα στον αιτούντα, προσκομίζεται (πέραν από την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος στο όνομα της εταιρείας) και βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, ότι παρέχει μόνο στον αιτούντα το συγκεκριμένο όχημα, προκειμένου να το χρησιμοποιεί για αποκλειστική χρήση.

Παρατηρήσεις

 • Η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει επιπρόσθετα δικαιολογητικά σε ειδικές περιπτώσεις, όπου απαιτείται περαιτέρω διευκρίνιση στοιχείων.
 • Η Υπηρεσία μπορεί να διακόψει αυτοδίκαια την ισχύ της κάρτας, όταν αποδεδειγμένα δεν συντρέχουν οι λόγοι ύπαρξης της.
 • Ο Υπάλληλος / Επαγγελματίας θα δηλώσει υπεύθυνα, με την υποβολή της αίτησης, ότι ΔΕΝ έχει ή ΔΕ μισθώνει ή ΔΕΝ του έχει παραχωρηθεί "χώρος στάθμευσης εντός της "Κεντρικής Περιοχής (Ζώνη Α & Β)" για τον αριθμό κυκλοφορίας που κάνει αίτηση για “Ειδική Κάρτα Εργαζόμενου”. Η υπηρεσία μπορεί να προβεί σε κατασταλτικό έλεγχο αίτησης και σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης ψευδούς Δήλωσης η Υπηρεσία δύναται να ακυρώσει την “Ειδική Κάρτα Εργαζόμενου”.
 • • Με την αίτηση ενημερωθείτε για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Δήμου Λαρισαίων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Επιλέγοντας το ανωτέρω link, ο πολίτης:

 • εισέρχεται στο περιβάλλον της ψηφιακής πλατφόρμας,
 • ακολουθεί η αυθεντικοποίηση του χρήστη με τους κωδικούς TAXISNET
 • επιλέγει από το αριστερό μενού: "Αιτήσεις" - "Οι Αιτήσεις μου"
 • επιλέγει: «+Νέο»

Στο πεδίο Κατηγορία Υπηρεσιών επιλέγει Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας - Ευφυή Συστήματα και στο πεδίο Υπο-Κατηγορία Υπηρεσιών επιλέγει Αίτηση Χορήγησης Άδειας Στάθμευσης για Εργαζόμενους (Ζώνη Α & Β).

Συμπληρώνει όλα τα πεδία με τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (τα υποχρεωτικά έχουν την ένδειξη *).

Συμπληρώνει όλα τα πεδία στην ενότητα Ειδικά Πεδία Αίτησης (τα υποχρεωτικά έχουν την ένδειξη *).

Στην ενότητα Συνοδευτικά Δικαιολογητικά επιλέγοντας κάθε γραμμή και πατώντας το σύμβολο + στη στήλη Επισύναψη, επισυνάπτει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ευκρινή και ευανάγνωστα. Το μέγεθος των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών ΔΕ θα πρέπει να ξεπερνά τα 8MB.

Ο ενδιαφερόμενος αποθηκεύει προσωρινά τις αλλαγές πατώντας το κουμπί «Αποθήκευση».

Η αίτηση θα πρωτοκολληθεί μετά την Οριστική Υποβολή (στο πεδίο: «Οριστική Υποβολή» ο ενδιαφερόμενος επιλέγει: Ναι).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 10:00-12:00
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛ. 2413-500441

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (GDPR)

Ο Δήμος Λαρισαίων, πλήρως συμμορφωμένος με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν από την αίτηση και τα τυχόν συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά έγγραφα θα διαβιβαστούν στην αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου Λαρισαίων. Ο Δήμος Λαρισαίων υποβάλει σε επεξεργασία μόνο τα Προσωπικά Δεδομένα σας που είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία. Εφαρμόζει επίσης τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για  τη νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη των αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έτσι ώστε να διασφαλίζει και να προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, παράνομη διαβίβαση ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Δήμου Λαρισαίων

Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Ίωνος Δραγούμη 1
Τ.Κ. 41222

Τηλ. Κέντρο: 2413 500 200
Fax: 2410 250 372
E-mail: protokolo@larissa.gov.gr

Σχετικά

diavgeia m1

kairos 1