sandal logo

dimos-larisas
 • Home
 • e-Υπηρεσίες
 • Ληξιαρχείο

Πιστοποιητικά Ληξιαρχείου

Εκτύπωση E-mail
Κοινωνικός Διαμοιρασμός:

pdfΠληροφορίες για την υποβολή δήλωσης βάπτισης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με τη δήλωση βάπτισης καταχωρείται στο Ληξιαρχείο µόνο το θρήσκευµα (άρθρο 25, 26 του Ν.344/1976). Η δήλωση του ονόµατος γίνεται µόνο µε ονοµατοδοσία παρουσία και των δύο γονέων ακόµα και αν έχει πραγµατοποιηθεί βάπτιση. Σε περίπτωση κωλύµατος του ενός γονέα απαιτείται η προσκόµιση εξουσιοδότησής του, θεωρηµένη νόµιµα ως προς το γνήσιο της υπογραφής, ή ηλεκτρονική εξουσιοδότηση από το Gov.gr με τους κωδικούς TAXIS NET.

Που γίνεται η δήλωση βάπτισης του παιδιού;

Η βάπτιση δηλώνεται:

 • στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε η γέννηση
 • ή στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του µυστηρίου. Στη προκειµένη περίπτωση κάθε βάπτιση που λαµβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήµου Λαρισαίων, µπορεί να δηλωθεί στο Ληξιαρχείο Λάρισας.

Για πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, η βάπτιση δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του µυστηρίου.

Πότε γίνεται η δήλωση βάπτισης;

Σύµφωνα µε το Ν.4144/2013 δεν υπάρχει πρόστιµο ή διορία για την δήλωση της βάπτισης η οποία όµως πρέπει να δηλωθεί σ’ ένα εύλογο χρονικό διάστηµα, προκειµένου να είναι ενήµερη η αστική κατάσταση του παιδιού.

Από ποιόν δηλώνεται η βάπτιση;

Υπόχρεοι για την δήλωση βάπτισης είναι: Οι γονείς του παιδιού, ο ανάδοχος, ο ίδιος ο βαπτισθείς που έχει συµπληρώσει το 14ο έτος, καθώς και οι εξ αίµατος συγγενείς του µέχρι τρίτου βαθµού ή από τρίτο πρόσωπο, που έχει ειδικό συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Ποια δικαιολογητικά* απαιτούνται για τη δήλωση βάπτισης;

 • Δήλωση Βάπτισης, την οποία συντάσσει ο Ιερέας που τελεί το µυστήριο, υπογεγραµµένη από τον ιερέα, τους δύο γονείς και τον ανάδοχο.
 • Ταυτότητα του δηλούντα ή σε περίπτωση πολίτη τρίτης χώρας, διαβατήριο και άδεια διαµονής.

*Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 850/76 ως ειδικότερες του Ν.4250/2014, στο Ληξιαρχείο απαιτούνται πρωτότυπα έγγραφα και όχι αντίγραφα.

pdfΠληροφορίες για την υποβολή δήλωσης γέννησης

Που γίνεται η δήλωση γέννησης του παιδιού;

Κάθε γέννηση που λαµβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήµου Λαρισαίων, πρέπει να δηλώνεται στο Ληξιαρχείο Λάρισας.

Μέχρι πότε πρέπει να γίνει η δήλωση γέννησης;

Η δήλωση γέννησης για να είναι εµπρόθεσµη πρέπει να γίνει εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από τον τοκετό.

Εκπρόθεσµη θεωρείται η δήλωση, (σύµφωνα µε το άρθρο 49 του Ν.344/1976, όπως έχει τροποποιηθεί και ιχύει με το αρθ.33/Ν.4674/2020)

 • Από την 11η (ενδέκατη) µέχρι και την 90η (ενενηκοστή) ηµέρα από τον τοκετό. Σε αυτή την περίπτωση η δήλωση της γέννησης επιβαρύνεται με επιβολή προστίμου (e-Παράβολο) ύψους 30 ευρώ.
 • Μετά την παρέλευση της 90ης (ενενηκοστής) ηµέρας η γέννηση δηλώνεται µε την επιβολή προστίμου (e-Παράβολο) ύψους 60 ευρώ.

Η υποβολή του e-Παραβόλου αποτελεί προϋπόθεση για την εκπρόθεσμη καταχώρηση του ληξιαρχικού γεγονότος.

Από ποιόν δηλώνεται το παιδί;

Σύμφωνα με τον Ν.4659/2020, η δήλωση γέννησης δηλώνεται στο μαιευτήριο. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται υποβάλλονται στα μαιευτήρια:

 • Για Έλληνες πολίτες
  • Ληξιαρχική πράξη γάµου των γονέων.
  • Πράξη προσδιορισµού επωνύµου τέκνων, που ήδη πρέπει να υπάρχει από τη τέλεση του γάµου των γονέων.
  • Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και των δύο γονέων.
  • Δελτία ταυτότητας των γονέων.
  • ΑΦΜ (µε προσκόµιση εκκαθαριστικού σηµειώµατος) και ΑΜΚΑ των δύο συζύγων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση περί µη ύπαρξης.
  • Εάν υφίσταται Ασφαλιστικός Φορέας.
 • Για πολίτες τρίτης χώρας
  • Ληξιαρχική πράξη γάµου των γονέων επίσηµα µεταφρασµένη** και με τις νόμιμες επικυρώσεις.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσηµα µεταφρασµένο** και με τις νόμιμες επικυρώσεις.
  • Διαβατήρια και των δύο γονέων.
  • ΑΦΜ (µε προσκόµιση εκκαθαριστικού σηµειώµατος) και ΑΜΚΑ των δύο συζύγων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση περί µη ύπαρξης.
  • Εάν υφίσταται Ασφαλιστικός Φορέας.

**Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι µεταφρασµένα από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική Προξενική Αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο µεταφραστή του τµήµατος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερµηνείας του Ιονίου Πανεπιστηµίου και όχι από µεταφραστικά γραφεία.

pdfΠληροφορίες για την υποβολή δήλωσης γάμου

Που γίνεται η Δήλωση Γάµου;

Κάθε γάμος που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Λαρισαίων, θρησκευτικός ή πολιτικός, πρέπει να δηλώνεται στο Ληξιαρχείο Λάρισας.

Μέχρι πότε πρέπει να γίνει η Δήλωση Γάμου;

Η Δήλωση Γάμου για να είναι εµπρόθεσµη πρέπει να γίνει εντός σαράντα (40) ηµερολογιακών ηµερών από την τέλεσή του.

Εκπρόθεσµη θεωρείται η δήλωση, (σύµφωνα µε τον Ν.4674/2020 (53Α΄))

 • Από την 41η (τεσσαρακοστή πρώτη) µέχρι και την 90η (ενενηκοστή) ηµέρα από την τέλεση. Σε αυτή την περίπτωση η δήλωση του γάμου επιβαρύνεται με επιβολή προστίμου (e-Παράβολο) ύψους 30 ευρώ.
 • Μετά την παρέλευση της 90ης (ενενηκοστής) ηµέρας ο γάμος δηλώνεται µε την επιβολή προστίμου (e-Παράβολο) ύψους 60 ευρώ.

Η υποβολή του e-Παραβόλου αποτελεί προϋπόθεση για την εκπρόθεσμη καταχώρηση του ληξιαρχικού γεγονότος.

Από ποιόν δηλώνεται ο γάμος;

Υπόχρεοι για τη Δήλωση Γάμου είναι και οι δύο σύζυγοι ή ο ένας εκ των δύο συζύγων ή τρίτος µε συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για τη Δήλωση Γάμου;

 • Δήλωση Γάμου, την οποία συντάσσει ο Ιερέας που τέλεσε το μυστήριο του γάμου ή ο Δήμαρχος (στην περίπτωση που ο γάμος είναι πολιτικός), υπογεγραμμένη από αυτόν και τους δύο συζύγους και τους μάρτυρες (σε περίπτωση πολιτικού γάμου).
 • Ταυτότητες των συζύγων ή διαβατήρια σε περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών µε θεωρημένη άδεια παραμονής.
 • Πιστοποιητικά Οικογενειακής Κατάστασης τελευταίου τριμήνου (σε περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών επίσημα μεταφρασμένο*).
 • ΑΦΜ (µε προσκόμιση φωτοτυπίας του εκκαθαριστικού σημειώματος) και ΑΜΚΑ των δύο συζύγων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί µη ύπαρξης.
 • Εάν υφίσταται Ασφαλιστικός Φορέας.
 • Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων από την Εκκλησία ή τον Δήμο.

pdfΠληροφορίες για την υποβολή δήλωσης θανάτου

Που γίνεται η δήλωση θανάτου;

Η δήλωση θανάτου γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή στο Ληξιαρχείο του τόπου ταφής.

Πότε γίνεται η δήλωση θανάτου;

O θάνατος δηλώνεται εντός 24 ωρών από το γεγονός. Μετά το πέρας του 24ώρου υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του δηλούντος το θάνατο στην οποία αναφέρεται ότι «Ο θανών δεν ενταφιάστηκε έως την δήλωση του γεγονότος στο Ληξιαρχείο». Aν ο νεκρός έχει ενταφιασθεί, δηλώνεται µόνο µε δικαστική απόφαση.(υπ.αριθ. Γνωμ.Ν.Σ.Κ./132/2016)

Από ποιόν δηλώνεται ο θάνατος;

Υπόχρεοι για τη δήλωση είναι: Οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος, κάθε τρίτος που παραβρέθηκε στο θάνατο, το Γραφείο Τελετών που αναλαµβάνει την εκφορά του νεκρού, ή ο υπάλληλος του γραφείου αυτού (ειδικά εξουσιοδοτηµένος).

Ποια δικαιολογητικά* απαιτούνται για τη δήλωση θανάτου;

 • Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου, νόµιµα θεωρηµένο για το γνήσιο της υπογραφής του Ιατρού που βεβαιώνει το θάνατο. Το πιστοποιητικό πρέπει να είναι πλήρως συµπληρωµένο και όλα τα πεδία του θεωρούνται προαπαιτούµενα.
 • Αστυνοµική ταυτότητα του δηλούντος το γεγονός.
 • Αστυνοµική ταυτότητα του θανόντος ή της θανούσης (ή Διαβατήριο σε περίπτωση κατοίκου τρίτης χώρας) ή βεβαίωση απώλειας αυτής από αρµόδιο Αστυνοµικό Τµήµα.
 • Σε περίπτωση που ο ενταφιασµός γίνει σε κοιµητήριο εκτός των ορίων του Ληξιαρχείου και εφόσον ο θάνατος συνέβη στα όρια του Ληξιαρχείου, απαιτείται βεβαίωση από τον Δήµο ενταφιασµού ότι γίνεται αποδεκτός ή υπεύθυνη δήλωση του δηλούντος το θάνατο.

*Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 850/76 ως ειδικότερες του Ν.4250/2014, στο Ληξιαρχείο απαιτούνται πρωτότυπα έγγραφα και όχι αντίγραφα.

Τι προβλέπεται σε περίπτωση αποτέφρωσης;

Σύμφωνα με τον Ν.4277/2014, για την αποτέφρωση των νεκρών συντάσσεται Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, εντός εξήντα (60) ωρών από το θάνατο με την προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών πέρα των προαναφερόμενων:

 • Δήλωση θανόντος ότι επιθυμούσε την αποτέφρωση της σωρού του, ή Υπεύθυνη Δήλωση συζύγου ή συμβίου ή συγγενών Α΄και Β΄ βαθμού με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής τους.
 • Πιστοποιητικό ιατροδικαστή ότι διενεργήθηκε νεκροψία και έχουν αφαιρεθεί τυχόν ακατάλληλα ιατροτεχνικά μέρη.
 • Υπεύθυνη δήλωση των οικίων για τον τόπο και τον τρόπο διάθεσης της τέφρας.

pdfΠληροφορίες για την υποβολή δήλωσης ονοματοδοσίας

Που γίνεται η Δήλωση Ονοµατοδοσίας του παιδιού;

Η Δήλωση Ονοματοδοσίας γίνεται στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε η γέννηση ή στον τόπο κατοικίας των γονέων με αυτοπρόσωπη παρουσία τους.

Από ποιόν δηλώνεται η ονοµατοδοσία;

Η ονοματοδοσία γίνεται με τη δήλωση και των δύο γονέων ή μόνο του ενός, ο οποίος όμως θα πρέπει να έχει έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής ή με ηλεκτρονική εξουσιοδότηση μέσω του Gov.gr

Στην έγγραφη εξουσιοδότηση θα πρέπει να αναφέρεται το κύριο όνομα που επιθυμούν να δώσουν οι γονείς στο παιδί τους.

Ποια δικαιολογητικά* απαιτούνται για τη Δήλωση Ονοµατοδοσίας;

Για Έλληνες πολίτες:

 • Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο γονέων.
 • Έγγραφη εξουσιοδότηση (σε περίπτωση που θα προσέλθει στο Ληξιαρχείο μόνο ο ένας γονέας) και στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και το όνομα του παιδιού.
 • Σε περίπτωση που η ονοματοδοσία δηλώνεται στον τόπο μόνιμης κατοικίας και όχι στο Ληξιαρχείο γέννησης του τέκνου, απαιτούνται:
  • Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (π.χ. Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή Εκκκαθαριστικό σημείωμα από την ΔΟΥ).
  • Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης του τέκνου από το αρμόδιο Ληξιαρχείο.

Για πολίτες τρίτων χωρών:

 • Διαβατήρια και των δύο γονέων
 • Άδειες διαμονής και των δύο γονέων σε περίπτωση που υπάρχουν.
 • Σε περίπτωση δήλωσης ονοματοδοσίας από ένα γονέα, εξουσιοδότηση του άλλου θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία εκτός των άλλων θα περιλαμβάνει το όνομα του παιδιού με Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες.
 • Σε περίπτωση που η ονοματοδοσία δηλώνεται στον τόπο μόνιμης κατοικίας και όχι στο Ληξιαρχείο γέννησης του τέκνου, απαιτούνται:
  • Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (π.χ. Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή Εκκκαθαριστικό σημείωμα από την ΔΟΥ).
  • Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης του τέκνου από το αρμόδιο Ληξιαρχείο.

pdfΠληροφορίες για την υποβολή δήλωσης συμφώνου συμβίωσης

Που δηλώνεται το Σύμφωνο Συμβίωσης;

Το Σύμφωνο Συμβίωσης δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου διαμονής των δύο συμβαλλομένων ή στο τόπο κατοικίας του ενός εκ των δύο όταν κατοικούν σε διαφορετικούς Δήμους.

Από ποιόν δηλώνεται το Σύμφωνο Συμβίωσης;

Υπόχρεοι για τη δήλωση του Συμφώνου Συμβίωσης είναι ο ένας εκ των δύο συμβαλλομένων, ή και οι δύο για προσδιορισμό της δημοτικότητας τέκνων.

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση του Συμφώνου Συμβίωσης;

 • Σύμφωνο Συμβίωσης (πρωτότυπο Συμβολαιογραφικό έγγραφο).
 • Ταυτότητες και των δύο συμβαλλομένων.
 • ΑΦΜ (µε προσκόμιση φωτοτυπίας του εκκαθαριστικού σημειώματος Ε1) και ΑΜΚΑ των δύο συμβαλλομένων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί µη ύπαρξης.
 • Εάν υφίσταται Ασφαλιστικός Φορέας.
 • Πιστοποιητικά Οικογενειακής Κατάστασης τελευταίου τριμήνου. Σε περίπτωση πολιτών τρίτης χώρας επίσημα μεταφρασμένο** και επικυρωμένο με τις νόμιμες επικυρώσεις.

**Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι επικυρωμένα και μεταφρασμένα από τη μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά γραφεία.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 850/76 ως ειδικότερες του Ν.4250/2014, στο Ληξιαρχείο απαιτούνται πρωτότυπα έγγραφα και όχι αντίγραφα.

pdfΠληροφορίες για την υποβολή δήλωσης ιερολόγησης πολιτικού γάμου

Που δηλώνεται η Ιερολόγηση του Πολιτικού Γάμου;

Η Ιερολόγηση του Πολιτικού Γάμου δηλώνεται στο Ληξιαρχείο που τελέστηκε και δηλώθηκε ο Πολιτικός Γάμος ή στο Ληξιαρχείο που τελέστηκε ο Θρησκευτικός Γάμος. Στη δεύτερη περίπτωση συντάσσεται Έκθεση Ιερολόγησης που αποστέλλεται στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε ο Πολιτικός Γάμος. Απαραίτητο δικαιολογητικό είναι η προσκόμιση της Ληξιαρχικής Πράξης του Πολιτικού Γάμου.

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την Ιερολόγηση του γάμου;

 • Η Δήλωση Γάμου, την οποία συντάσσει ο Ιερέας που τέλεσε το μυστήριο.
 • Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων από την Εκκλησία.
 • Ταυτότητες των συζύγων ή διαβατήρια στην περίπτωση πολιτών τρίτης χώρας µε θεωρημένη άδεια παραμονής.

* Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι επικυρωμένα και µεταφρασµένα από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική Προξενική Αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά γραφεία.

pdfΠληροφορίες για την υποβολή δήλωσης μεταβολής ληξιαρχικής πράξης

Οι µεταβολές που επέρχονται στην αστική κατάσταση του φυσικού προσώπου, µετά τη σύνταξη της Ληξιαρχικής Πράξης, καταχωρούνται στο περιθώριο της αντίστοιχης Πράξης, µέσα σε ορισµένη προθεσµία και βάσει ορισµένων, για κάθε περίπτωση µεταβολής, δικαιολογητικών. 

Τα ληξιαρχικά γεγονότα, οι διορθώσεις και οι µεταβολές δηλώνονται και υπογράφονται από πρόσωπα που ρητά ορίζονται στο Ληξιαρχικό Νόµο 344/76. Για κάθε µεταβολή, από το Ληξιαρχείο Λάρισας δίδονται λεπτοµερείς οδηγίες στους ενδιαφεροµένους σχετικά µε τα δικαιολογητικά, τις προθεσµίες και τους υπόχρεους προς δήλωση των µεταβολών.

Οι µεταβολές αναφέρονται κυρίως στο άρθρο 14 του Ν.344/76 και ενδεικτικά είναι:

Μεταβολές σε Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης

 • Αναγνώριση (Εκούσια ή Δικαστική) - Δηλώνεται εντός µηνός από την ηµεροµηνία του συµβολαιογραφικού εγγράφου ή της τελεσίδικης της σχετικής δικαστικής απόφασης
 • Προσβολή πατρότητας
 • Προσθήκη ή µεταβολή ονόµατος
 • Προσθήκη ή µεταβολή επωνύµου
 • Προσθήκη ή µεταβολή ιθαγένειας
 • Μεταβολή θρησκεύµατος
 • Αλλαγή ή προσθήκη κυρίου ονόµατος
 • Αλλαγή φύλου
 • Υιοθεσία
 • Λύση υιοθεσίας
 • Προσδιορισµός δηµοτικότητας τέκνου. Η δήλωση πρέπει να γίνει εντός 10 (δέκα) ηµερών από τη γέννηση, κατόπιν αιτήσεως των γονέων στο Ληξιαρχείο.

Μεταβολές σε Ληξιαρχική Πράξη Γάµου

 • Ακύρωση γάµου
 • Διαζύγιο - Καταχωρείται εντός µηνός από την ηµεροµηνία του αµετακλήτου της σχετικής δικαστικής απόφασης
 • Προσθήκη ή µεταβολή ονόµατος
 • Προσθήκη ή µεταβολή επωνύµου
 • Αλλαγή δόγµατος ή θρησκεύµατος
 • Αλλαγή ιθαγένειας
 • Ανάκτηση οικογενειακού επωνύµου
 • Προσθήκη του επωνύµου του ενός συζύγου στο επώνυµο του άλλου

Άλλες Μεταβολές

 • Δήλωση αφάνειας
 • Άρση αφάνειας
 • Λύση γάμου
 • Λύση συμφώνου συμβίωσης

Οι µεταβολές καταχωρίζονται στο περιθώριο των Ληξιαρχικών πράξεων µέσα σε ένα µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβαν χώρα. Αν η µεταβολή δηλωθεί εκπρόθεσµα επιβάλλεται πρόστιµο (σύµφωνα µε το άρθρο 33 του Ν.4674) ως εξής:

 • Από την 31η (τριακοστή πρώτη) µέχρι και την 90η (ενενηκοστή) ηµέρα καταβολή προστίµου με ηλεκτρονικό παράβολο (e-Παράβολο) 30 ευρώ.
 • Μετά την παρέλευση της 90ης (ενενηκοστής) ηµέρας καταβολή προστίµου με ηλεκτρονικό παράβολο (e-Παράβολο) 60 ευρώ.

Η υποβολή του e-Παραβόλου αποτελεί προϋπόθεση για την εκπρόθεσμη καταχώρηση του ληξιαρχικού γεγονότος.

pdfΠληροφορίες για την υποβολή αίτησης χορήγησης αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης

Για ποιες Ληξιαρχικές Πράξεις εκδίδονται αντίγραφα;

Εκδίδονται και χορηγούνται αντίγραφα ή αποσπάσματα, για κάθε νόμιμη χρήση, για τις Ληξιαρχικές Πράξεις Γεννήσης, Γάμου, Συμφώνου Συμβίωσης και Θανάτου. 

Με ποιο τρόπο εκδίδονται αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων;

 • Από το Ληξιαρχείο με αυτοπρόσωπη παρουσία (Ίωνος Δραγούμη1, Λάρισα, Ισόγειο)
 • Μέσω οποιουδήποτε ΚΕΠ.
 • Μέσω τηλεφωνικής αίτησης (1502).
 • Ηλεκτρονικά από το gov.gr με τους κωδικούς TAXIS NET.

Ποιοι δικαιούνται να παραλάβουν αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης;

Αντίγραφα ή αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων δικαιούνται να ζητήσουν οι εξής ανά περίπτωση:

 • Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης: Ο αναφερόμενος στη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης ή οι γονείς του εάν πρόκειται για ανήλικο.
 • Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου: Οι αναφερόμενοι στη Ληξιαρχική Πράξη Γάμου.
 • Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Σύμφωνου Συμβίωσης: Οι αναφερόμενοι στη Ληξιαρχική Πράξη Σύμφωνου Συμβίωσης
 • Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου: Οι συγγενείς Α’ βαθμού, ο/η σύζυγος και οι πλησιέστεροι συγγενείς.

Αντίγραφα ή αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων μπορούν να χορηγηθούν και σε οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος όμως πρέπει να αποδείξει ότι:

 • Έχει έννομο συμφέρον.
 • Ενεργεί κατ’ εξουσιοδότηση των δικαιούχων σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.

Ποια δικαιολογητικά* απαιτούνται για την έκδοση αντιγράφου;

 • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος ή Διαβατήριο ή Άδεια οδήγησης ή Βιβλιάριο υγείας.
 • Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή ηλεκτρονική εξουσιοδότηση από το gov.gr με τους κωδικούς TAXIS NET, αν προσέρχεται τρίτο πρόσωπο και Ταυτότητα του εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Το Τμήμα Ληξιαρχείου του Δήμου Λαρισαίων για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού διαθέτει έντυπα αιτήσεων και δηλώσεων για όλες τις περιπτώσεις.

 *Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 850/76 ως ειδικότερες του Ν.4250/2014, στο Ληξιαρχείο απαιτούνται πρωτότυπα έγγραφα και όχι αντίγραφα.

pdfΠληροφορίες για την υποβολή δήλωσης διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης

Διορθώσεις σε Ληξιαρχικές Πράξεις γίνονται, σύμφωνα με τον Ν.344/1976 όπως αντικαταστάθηκε από το Ν.4674/2020 άρθρο 28 και εφόσον ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις και με τα ανάλογα δικαιολογητικά:

 1. Με τελεσίδικη δικαστική απόφαση
  • Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία)
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του δικαστηρίου
  • Έκθεση επίδοσης της απόφασης στον Εισαγγελέα
  • Πιστοποιητικό τελεσιδικίας
  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος
 2. Σφάλματα, παρεισφρήσαντα σε Ληξιαρχική Πράξη, μη αφορώντα στον τόπο, ημέρα, μήνα, έτος και ώρα τέλεσής τους στην πράξη βεβαιουμένου γεγονότος και εφόσον δεν αποδίδονται σε δόλο των συμπραξάντων την πράξη, δύνανται να διορθωθούν επίσης και μετά από άδεια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή, όπου δεν εδρεύει Εισαγγελέας, του Ειρηνοδίκη, η οποία παρέχεται μετά από έρευνα και εξακρίβωση των πραγματικών στοιχείων, κατόπιν αίτησης παντός έχοντος έννομο συμφέρον. Λόγω της πληθώρας των περιπτώσεων που µπορεί να υπάρξουν, αναλυτικές οδηγίες για τη προσκόµιση δικαιολογητικών δίνονται από το αρµόδιο γραφείο του Τµήµατος Ληξιαρχείου. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα δικαιολογητικά:
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  • Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων
  • Πιστοποιητικό Γάμου από Ι. Μητρόπολη, κ.λ.π.
 3. Σφάλματα, παρεισφρήσαντα σε Ληξιαρχική Πράξη προφανώς εκ παραδρομής, μπορούν να διορθωθούν και άνευ αδείας του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή του Ειρηνοδίκη, από τον αρμόδιο Ληξίαρχο, μετά από προηγούμενη από αυτόν έρευνα και εξακρίβωση των πραγματικών στοιχείων, κατόπιν αιτήσεως παντός έχοντος έννομο συμφέρον.
 4. Σφάλµατα που αναφέρονται σε γραµµατικούς κανόνες διορθώνονται με έγκριση του Ληξίαρχου, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και με την προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών.

Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατά περίπτωση διόρθωση δίνονται από το αρµόδιο γραφείο του Τµήµατος του Ληξιαρχείου.

Γενικά

Η άδεια πολιτικού γάμου εκδίδεται 7 (επτά) ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών, στο Δήμο της τελευταίας μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου. Για τους ανήλικους κάτω των 18 ετών χρειάζεται δικαστική απόφασηΓια τους Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια, στο Κάιρο ή στην Κωνσταντινούπολη ισχύει το Πιστοποιητικό Βάπτισης του Πατριαρχείου, αντί της Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης.

Για την κατάθεση των δικαιολογητικών και την παραλαβή της άδειας γάμου απαιτείται παράβολο 18 € από Δημόσιο Ταμείο θα πρέπει να είναι παρών ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος.

Οι μελλόνυμφοι είναι ελεύθεροι να επιλέξουν το Δημαρχείο τέλεσης του γάμου. Για το σκοπό αυτό υποβάλλουν από κοινού αίτηση συνοδευόμενη από τις άδειες γάμου, στο Δημαρχείο της επιλογής τους.

Το κόστος τέλεσης γάμου στο Δήμο Λαρισαίων είναι 70€ για τους δημότες και 100€ για τους ετεροδημότες, το όποιο πληρώνεται στην Ταμειακή Υπηρεσία κατόπιν συνεννόησης με το Γραφείο Πολιτικών Γάμων.

pdfΔικαιολογητικά Έκδοσης Άδειας Πολιτικού Γάμου για Έλληνα κάτοικου Δήμου Λαρισαίων

 • Αίτηση (δίνεται από την υπηρεσία)
 • Υπεύθυνη Δήλωση (δίνεται από την υπηρεσία)
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και των δύο
 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης από το ληξιαρχείο του τόπου γέννησης
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου προσκομίζεται η Ληξιαρχική Πράξη Γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο
 • Σε περίπτωση χηρείας προσκομίζεται Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου.
 • Αγγελία γάμου δημοσιευμένη σε ημερήσια εφημερίδα αποκλειστικά της Λάρισας και προσκόμιση όλης της εφημερίδας στην υπηρεσία μας, όπου θα φαίνεται ως τόπος κατοικίας η Λάρισα (χωρίς ημερομηνία τέλεσης).
 • Αποδεικτικό κατοικίας (ένα από τα παρακάτω: Λογαριασμός Ρεύματος, Τηλεφωνίας, Ύδρευσης, Μισθωτήριο συμβόλαιο, ή Εκκαθαριστικό Σημείωμα Ε1 της Εφορίας (σε φωτοτυπία) όπου θα φαίνεται τόπος κατοικίας η Λάρισα. Οι λογαριασµοί να είναι πρόσφατοι και να αφορούν τον αιτούντα.
 • Ηλεκτρονικό παράβολο των 18€ (με τον κωδικό 2386) ή έντυπο από την Εφορία, για τον κάθε ενδιαφερόμενο.
 • ΑΦΜ και ΑΜΚΑ

pdfΔικαιολογητικά Έκδοσης Άδειας Πολιτικού Γάμου για Έλληνα δημότη του Δήμου Λαρισαίων κάτοικου εξωτερικού

Για τους Έλληνες που κατοικούν στο εξωτερικό (μόνιμα ή προσωρινά) η άδεια πολιτικού γάμου εκδίδεται στο Δήμο στου οποίου είναι εγγεγραμμένοι στο Δημοτολόγιο.

 • Αίτηση (συμπληρωμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από το κατά τόπους Ελληνικό Προξενείο)
 • Υπεύθυνη Δήλωση (συμπληρωμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από το κατά τόπους Ελληνικό Προξενείο)
 • Εξουσιοδότηση (συμπληρωμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από το κατά τόπους Ελληνικό Προξενείο)
 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου προσκομίζεται η Ληξιαρχική Πράξη Γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο
 • Σε περίπτωση χηρείας προσκομίζεται η Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
 • Αγγελία γάμου δημοσιευμένη σε μία ημερήσια εφημερίδα αποκλειστικά της Λάρισας και προσκόμιση όλης της εφημερίδας στην υπηρεσία μας, όπου θα φαίνεται ο τόπος κατοικίας στο εξωτερικό.
 • Ηλεκτρονικό Παράβολο των 18€ (με τον κωδικό 2386) ή έντυπο από την Εφορία, για τον κάθε ενδιαφερόμενο.
 • ΑΦΜ και ΑΜΚΑ
 • Ταυτότητες και διαβατήρια και των δύο.

pdfΔικαιολογητικά Έκδοσης Άδειας Πολιτικού Γάµου Αλλοδαπών Κατοίκων του Δήµου Λαρισαίων

 • Αίτηση
 • Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και άδειας παραµονής
 • Πιστοποιητικό Γέννησης και Οικογενειακής κατάστασης (πρωτότυπο και επίσηµα µεταφρασµένο στα Ελληνικά)
 • Άδεια γάµου ή Βεβαίωση από την αρµόδια αρχή της χώρας του ή του προξενείου του στην Ελλάδα, ότι δεν υπάρχει νοµικό κώλυµα για να τελέσει γάµο (πρωτότυπη και επίσηµα µεταφρασµένη στα Ελληνικά)
 • Αγγελία γάµου, δηµοσιευµένη σε µια ηµερήσια εφηµερίδα της Λάρισας και προσκόµιση ολόκληρης της εφηµερίδας στην υπηρεσία µας όπου θα φαίνεται ως τόπος κατοικίας η Λάρισα. Τα ονόµατα των αλλοδαπών στην εφηµερίδα πρέπει να αναγράφονται στα Ελληνικά.
 • Αποδεικτικό κατοικίας (ένα από τα παρακάτω: Λογαριασμός Ρεύματος, Τηλεφωνίας, Ύδρευσης, Μισθωτήριο συμβόλαιο, ή Εκκαθαριστικό Σημείωμα Ε1 της Εφορίας (σε φωτοτυπία) όπου θα φαίνεται τόπος κατοικίας η Λάρισα. Οι λογαριασµοί να είναι πρόσφατοι και να αφορούν τον αιτούντα
 • Ηλεκτρονικό παράβολο των 18€ (με κωδικό 2386) ή έντυπο από την Εφορία, για τον κάθε ενδιαφερόµενο
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου για τους χήρους/χήρες. 
 • Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου προσκομίζεται η Ληξιαρχική Πράξη Γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο, µεταφρασµένη και επικυρωµένη
 • Σε περίπτωση χηρείας προσκομίζεται η Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, µεταφρασµένη και επικυρωµένη
 • Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, το διαζευκτήριο µεταφρασµένο και επικυρωµένο
 • ΑΦΜ και ΑΜΚΑ (σε περίπτωση µη ύπαρξης προσκόµιση υπεύθυνης δήλωσης)

Τα δηµόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί από αλλοδαπή δηµόσια αρχή θα πρέπει να προσκοµίζονται και στην αρχική τους έκδοση (ξενόγλωσση). Για όσα κράτη έχουν υπογράψει τη Σύµβαση της Χάγης (1961) τα δηµόσια έγγραφα  πρέπει να φέρουν την ειδική σφραγίδα της Χάγης (apostille). Για όσα κράτη δεν έχουν υπογράψει τη Σύµβαση της Χάγης, τα δηµόσια έγγραφα πρέπει να έχουν θεώρηση της υπογραφής του υπογράφοντα το ξένο κείµενο από το Ελληνικό Προξενείο της χώρας τους. Εάν δεν υπάρχει η παραπάνω επικύρωση, θα σφραγίζονται από το Προξενείο τους στην Ελλάδα και θα επικυρώνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών.


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Ίωνος Δραγούμη 1
Τ.Κ. 41222

Τηλ. Κέντρο: 2413 500 200
E-mail: protokolo@larissa.gov.gr

Σχετικά

diavgeia m1

kairos 1