sandal logo

Αίτηση για βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ κτίσματος (εγγύηση 3‰-Ν.4921/22)

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός:

Ο ενδιαφερόμενος για βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ κτίσματος για μεταβίβαση/σεις ακινήτου/των (Αρθ.76 Ν.4921/2022) θα πρέπει:

1. να υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση δηλώνοντας ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ το τίμημα της πώλησης ή την αντικειμενική αξία του κτίσματος στον ακόλουθο σύνδεσμο:

2. Να υποβάλλει ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ:

 1. Τελευταίο Λογαριασμό Ηλεκτρικής Ενέργειας (και οι 2 όψεις)
 2. Ταυτότητα κτιρίου
 3. Βεβαίωση από ΔΕΔΔΗΕ διακοπής ρεύματος (να αναγράφεται η ημ/νια διακοπής)
 4. Επικαιροποιημένo E9
 5. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας
 6. Πράξεις τακτοποίησης
 7. Σε περίπτωση Συνιδιοκτήτη/των: 1) Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για τους συνιδιοκτήτες του ακινήτου, εκδοθείσα δια του gov.gr (Κατεβάστε το λεκτικό της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης: [docodt] ), 2) Επικαιροποιημένο Ε9 Συνιδιοκτήτη/των και 3) Αποδεικτικό Δελτίου Ταυτότητας Συνιδιοκτήτη/των.
 8. Σχετική εξουσιοδότηση εκδοθείσα διά του gov.gr από τον ιδιοκτήτη για την περίπτωση που δεν δύναται να υποβάλλει την αίτηση για Βεβαίωση ΤΑΠ οικοπέδου και την υποβάλλουν για λογαριασμό του συμβολαιογράφοι ή τρίτα πρόσωπα (π.χ. μεσίτες, μηχανικοί) με τους προσωπικούς τους κωδικούς taxis*.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ευκρινή και ευανάγνωστα. Το μέγεθος των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών ΔΕ θα πρέπει να ξεπερνά τα 8MB.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Εσόδων στο τηλέφωνο 2413 500 295.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Επιλέγοντας το ανωτέρω link, ο ενδιαφερόμενος:

 • εισέρχεται στο περιβάλλον της ψηφιακής πλατφόρμας,
 • ακολουθεί η αυθεντικοποίηση του χρήστη με τους κωδικούς TAXISNET
 • επιλέγει από το αριστερό μενού: "Αιτήσεις" - "Οι Αιτήσεις μου"
 • επιλέγει: «+Νέο»

Στο πεδίο Κατηγορία Υπηρεσιών επιλέγει Τμήμα Εσόδων και στο πεδίο Υπο-Κατηγορία Υπηρεσιών επιλέγει την πράξη για την οποία αιτείται.

Συμπληρώνει όλα τα πεδία στην καρτέλα Στοιχεία Υποβολής (τα υποχρεωτικά έχουν την ένδειξη *).

Στην ενότητα Συνοδευτικά Δικαιολογητικά (αν απαιτείται) επιλέγοντας κάθε γραμμή και πατώντας το σύμβολο + στη στήλη Επισύναψη, επισυνάπτει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ο ενδιαφερόμενος αποθηκεύει προσωρινά τις αλλαγές πατώντας το κουμπί «Αποθήκευση».

Η αίτηση θα πρωτοκολληθεί μετά την Οριστική Υποβολή (στο πεδίο: «Οριστική Υποβολή» ο ενδιαφερόμενος επιλέγει: Ναι).

*Σε περίπτωση που η αίτηση για Βεβαίωση ΤΑΠ κτίσματος συμπληρώνεται από τρίτα πρόσωπα (π.χ. συμβολαιογράφους, μεσίτες, μηχανικούς) με τους προσωπικούς τους κωδικούς taxis, θα πρέπει στην καρτέλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, να αντικαταστησουν τα στοιχεία τους με τα στοιχεία του πολίτη-ιδιοκτήτη.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (GDPR)

Ο Δήμος Λαρισαίων, πλήρως συμμορφωμένος με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν από την αίτηση και τα τυχόν συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά έγγραφα θα διαβιβαστούν στην αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου Λαρισαίων. Ο Δήμος Λαρισαίων υποβάλει σε επεξεργασία μόνο τα Προσωπικά Δεδομένα σας που είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία. Εφαρμόζει επίσης τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για  τη νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη των αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έτσι ώστε να διασφαλίζει και να προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, παράνομη διαβίβαση ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους.
Ενημερωθείτε πλήρως για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Ίωνος Δραγούμη 1
Τ.Κ. 41222

Τηλ. Κέντρο: 2413 500 200
E-mail: protokolo@larissa.gov.gr

Σχετικά

diavgeia m1

kairos 1