sandal logo

poli 12

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΘΡΑΥΣΤΩΝ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΩΝ (ΚΟΡΥΝΩΝ)» δύο διαφορετικών διαστάσεων, υψηλής αντανακλαστικότητας, και μεγάλης αντοχής σε συγκρούσεις

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Προκηρύσσεται Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια, «ΑΘΡΑΥΣΤΩΝ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΩΝ (ΚΟΡΥΝΩΝ)» δύο διαφορετικών διαστάσεων, υψηλής αντανακλαστικότητας, και μεγάλης αντοχής σε συγκρούσεις, όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.

 Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και θα επιβαρύνει τον Κ.Α. 30.7323.43001 του προϋπολογισμού του Δήμου Λαρισαίων του έτους 2011.

 Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω προμήθειας είναι ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (29.979,40) ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%).

 Όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον διαγωνισμό (διακήρυξη, τεχνικές προδιαγραφές κλπ.) όπως αυτά εγκρίθηκαν με την αρ. 148/21-04-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων, μπορούν να παραληφθούν από το Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειάς του μερίμνη και δαπάνη των ενδιαφερομένων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Αρμοδίας Επιτροπής Διενέργειάς του στα γραφεία του Τμήματος Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων στην οδό Ι. Δραγούμη 1, 4ο όροφο, στη Λάρισα την 6η Μαΐου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 (έναρξη) μέχρι 10:00π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών).

 Σε περίπτωση μη διενέργειας του διαγωνισμού στην παραπάνω ημερομηνία ή ακύρωσής του, χωρίς όμως να τροποποιηθεί όρος της διακήρυξης, τότε αυτός θα γίνει στις 13η Μαΐου 2011 ημέρα Παρασκευή στον ίδιο τόπο και ώρα.

 Οι προσφορές θα υποβληθούν, στην Αρμόδια για την Διενέργεια του Διαγωνισμού Επιτροπή, κατόπιν επιτόπιου επισκέψεως στον παραπάνω τόπο και χρόνο ή δύναται να αποσταλούν ταχυδρομικώς μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι διαγωνιζόμενοι θα προσκομίσουν δείγματα των προσφερόμενων προϊόντων τα οποία θα υποβληθούν σε δοκιμή για επαλήθευση των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων τους όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές αυτών.

 Οι προσφορές θα είναι απαραίτητα συνταγμένες στην ελληνική γλώσσα, και θα έχουν ισχύ για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την επόμενη ημέρα του διαγωνισμού.

Τα τεύχη δημοπράτησης συνοδεύονται από «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», που συμπληρώνεται από κάθε προσφέροντα και τοποθετείται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος τοποθετείται μέσα στον κυρίως φάκελο.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), για το σύνολο της ποσότητας του είδους που θα προσφέρει κάθε διαγωνιζόμενος.

 Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης παρέχονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία του Τμήματος Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων στην οδό Ι. Δραγούμη 1, 4ο όροφο, στη Λάρισα. (Αρμόδιοι υπάλληλοι: κα Βασιλική Μπουμπίτσα και κος Πέτρος Αποστόλου., τηλ. 2413-500.275).

 

Λάρισα 26-04-2011

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

 

Δέσποινα ΜΑΝΤΖΑΡΗ

 

Επισυναπτόμενα:
Download this file (07_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf)07_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf[ ]56 kB123 Downloads

Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Ίωνος Δραγούμη 1
Τ.Κ. 41222

Τηλ. Κέντρο: 2413 500 200
Fax: 2410 250 372
E-mail: protokolo@larissa-dimos.gr

Σχετικά

diavgeia m1

kairos 1

Copyright © 2016 Δήμος Λαρισαίων | Sitemap | Δημιουργία Ιστοσελίδας ITBIZ