Έναρξη νέου ευρωπαϊκού προγράμματος για το Δήμο Λαρισαίων

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Ο Δήμος Λαρισαίων συμμετέχει στο ευρωπαϊκό ανταγωνιστικό ερευνητικό έργο Public Resilience using TEchnology to Counter Terrorism (ProTECT), το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ISFP).


Στο έργο συμμετέχουν 14 εταίροι: STICHTING DUTCH INSTITUTE FOR TECHNOLOGY, SAFETY & SECURITY (Ολλανδία), Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (Ελλάδα), NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO (Ολλανδία), Inspectoratul General al Politiei Romane (Ρουμανία),FORUM EUROPEEN POUR LA SECURITE URBAINE (Γαλλία),LIETUVOS KIBERNETINIU NUSIKALTIMU KOMPETENCIJU IR TYRIMU CENTRAS (Λιθουανία), Δήμος EINDHOVEN (Ολλανδία), AYUNTAMIENTO DE MALAGA (Ισπανία), Δήμος Λαρισαίων (Ελλάδα), VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA, (Λιθουανία),Δήμος BRASOV (Ρουμανία), STICHTING KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRABANT (Ολλανδία), MINISTERIO DEL INTERIOR (Ισπανία).


Το πρόγραμμα στοχεύει να ενισχύσει τις τοπικές αρχές σε θέματα πολιτικής προστασίας. Συγκεκριμένα, μέσω του προγράμματος θα αναπτυχθούν εργαλεία, τεχνολογικές λύσεις καθώς και εκπαίδευση που θα ενισχύσουν την ετοιμότητα και τη διαχείριση θεμάτων ασφάλειας και προστασίας στους δημόσιους χώρους. Η υλοποίηση του προγράμματος ξεκίνησε τον Νοέμβριο 2018, η διάρκειά του είναι 24 μήνες και ο συνολικός προϋπολογισμός 1.312.039,35 €, ενώ ο προϋπολογισμός Δήμου Λαρισαίων ανέρχεται στα 48.968,55 €.


Στις 10-11 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση της προγράμματος με τη συμμετοχή των εταίρων στην έδρα του συντονιστή (Dutch Institute for Technology, Safety & Security), στο Hertogenbosch της Ολλανδίας.

190320 protect


Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε παρουσίαση των πακέτων εργασίας που προβλέπονται για την υλοποίηση του έργου από τους υπεύθυνους, ενώ καθορίστηκαν και βήματα / ενέργειες για το πρώτο εξάμηνο του έργου.


Στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε παρουσίαση του Δήμου Λαρισαίων, η οποία περιείχε πληροφορίες για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή, το Δήμο καθώς και ενδεικτικές περιοχές/συμβάντα ενδιαφέροντος, τα οποία θα εξετασθούν στην συνέχεια του έργου.


Περισσότερα για τα έργα που υλοποιεί σήμερα ο Δήμος μπορείτε να δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα:
http://www.larissa-dimos.gr/el/enimerosi/europaika-programmata