ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 2012-2016

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 2012-2016

2012

01 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  11-01-2012

02 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  18-01-2012

03 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  01-02-2012

04 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  15-02-2012

05 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  14-03-2012

06 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  21-03-2012

07 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  04-04-2012

08 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  25-04-2012

09 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  02-05-2012

10 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  11-05-2012

11 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  16-05-2012

12 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  30-05-2012

13 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  20-06-2012

14 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  02-07-2012

15 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  04-07-2012

16 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  11-07-2012

17 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  02-08-2012

18 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  29-08-2012

19 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  06-09-2012

20 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  19-09-2012

21 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  03-10-2012

22 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  24-10-2012

23 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  31-10-2012

24 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  21-11-2012

25 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  27-12-2012

2013

01 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  16-01-2013

02 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  23-01-2013

03 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  06-02-2013

04 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  20-02-2013

05 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  27-02-2013

06 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  13-03-2013

07 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  27-03-2013

08 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  10-04-2013

09 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  24-04-2013

10 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  22-05-2013

11 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  30-05-2013

12 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  12-06-2013

13 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  26-06-2013

14 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  24-07-2013

15 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  31-07-2013

16 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  28-08-2013

17 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  11-09-2013

18 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  02-10-2013

19 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  16-10-2013

20 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  23-10-2013

21 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  13-11-2013

22 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  27-11-2013

23 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  04-12-2013

24 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  13-12-2013

2014

01 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  15-01-2014

02 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  05-02-2014

03 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  12-02-2014

04 Η συνεδρίαση ΕΠΖ 26/02/2014 δεν πραγματοποιήθηκε

05 Η συνεδρίαση ΕΠΖ 05/03/2014 δεν πραγματοποιήθηκε

06 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  12-03-2014

07 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  02-04-2014

08 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  09-04-2014

09 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  04-06-2014

10 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  11-06-2014

11 Η συνεδρίαση ΕΠΖ 25/06/2014 δεν πραγματοποιήθηκε

12 Η συνεδρίαση ΕΠΖ 02/07/2014 δεν πραγματοποιήθηκε

13 Η συνεδρίαση ΕΠΖ 09/07/2014 δεν πραγματοποιήθηκε  

14 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  16-07-2014

15 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  30-07-2014

16 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  01-10-2014

17 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  08-10-2014

18 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  22-10-2014

19 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  05-11-2014

20 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  26-11-2014

21 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  17-12-2014

2015

01 Η συνεδρίαση ΕΠΖ 21/01/2015 δεν πραγματοποιήθηκε

02 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  04-02-2015

03 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  18-02-2015

04 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  04-03-2015

05 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  18-03-2015

06 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  01-04-2015

07 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  22-04-2015

08 Η συνεδρίαση ΕΠΖ 06/05/2015 δεν πραγματοποιήθηκε

09 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  13-05-2015

10 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  27-05-2015

11 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  10-06-2015

12 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  17-06-2015

13 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  15-07-2015

 14 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  28-07-2015

 15 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  19-08-2015

 16 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  16-09-2015

 17 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  23-09-2015

 18 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  30-09-2015

 19 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  07-10-2015

 20 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  21-10-2015

 21 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  18-11-2015

 22 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  02-12-2015

 23 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  23-12-2015

2016

01 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  13-01-2016

02 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  19-01-2016

03 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  27-01-2016

04 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  12-02-2016

05  Η  Συνεδρίαση  ΕΠΖ  17-02-2016 δεν πραγματοποιήθηκε

06 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  24-02-2016

07 Η  Συνεδρίαση  ΕΠΖ  10-03-2016 δεν πραγματοποιήθηκε

08 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  16-03-2016

09 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  30-03-2016

10 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  13-04-2016

11 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  20-04-2016

12 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  04-05-2016

13 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  11-05-2016

14 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  20-05-2016

15 Η  Συνεδρίαση  ΕΠΖ  01-06-2016 δεν πραγματοποιήθηκε

16 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  08-06-2016

17 Η  Συνεδρίαση  ΕΠΖ  29-06-2016 δεν πραγματοποιήθηκε

18 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  06-07-2016

19 Η  Συνεδρίαση  ΕΠΖ  13-07-2016 δεν πραγματοποιήθηκε

20 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  20-07-2016

21 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  14-09-2016

22 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  21-09-2016

23 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  12-10-2016

24 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  19-10-2016

25 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  16-11-2016

26 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  23-11-2016

27  Η Συνεδρίαση ΕΠΖ 30-11-2016 δεν πραγματοποιήθηκε

28 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  07-12-2016

29 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ  21-12-2016