ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2012-2016

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2012-2016

2012

01 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 12-01-2012

02 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 16-01-2012

03 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 19-01-2012

04 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 20-01-2012

05 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 24-01-2012

06 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 26-01-2012

07 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 30-01-2012

08 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 02-02-2012

09 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 15-02-2012

10 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 21-02-2012

11 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 22-02-2012

12 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 28-02-2012

13 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 07-03-2012

14 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 12-03-2012

15 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 14-03-2012

16 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 15-03-2012

18 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 28-03-2012

19 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 03-04-2012

20 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 11-04-2012

21 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 20-04-2012

22 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 23-04-2012

23 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 26-04-2012

24 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 03-05-2012

25 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 14-05-2012

26 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 16-05-2012

27 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 18-05-2012

28 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 23-05-2012

29 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 24-05-2012

30 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 25-05-2012

31 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 31-05-2012

32 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 11-06-2012

33 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 25-06-2012

34 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 28-06-2012

35 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 04-07-2012

36 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 05-07-2012

37 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 06-07-2012

38 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 10-07-2012

39 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 10-07-2012

40 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 18-07-2012

41 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 20-07-2012

42 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 25-07-2012

43 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 26-07-2012

44 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 03-08-2012

45 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 04-09-2012

46 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 10-09-2012

47 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 11-09-2012

48 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 13-09-2012

49 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 14-09-2012

50 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 25-09-2012

51 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 27-09-2012

52  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 01-10-2012

53  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 11-10-2012

54  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 15-10-2012

55  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 22-10-2012

56  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 23-10-2012

57  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 24-10-2012

58  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 25-10-2012

59  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 16-11-2012

60  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 21-11-2012

61  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 14-12-2012

62  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 28-12-2012

2013

01  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 06-01-2013

02  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 06-01-2013

03  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 25-01-2013

04  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 25-01-2013

05  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 08-02-2013

06  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 01-03-2013

07  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 04-03-2013

08  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 11-03-2013

09  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 19-03-2013

10  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 22-03-2013

11  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 02-04-2013

12  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 05-04-2013

13  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 18-04-2013

14  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 08-05-2013

15  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 23-05-2013

16  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 17-06-2013

17  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 25-06-2013

18  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 12-07-2013

19  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 17-07-2013

20  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 30-07-2013

21  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 27-08-2013

22  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 05-09-2013

23  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 20-09-2013

24  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 07-10-2013

25  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 07-10-2013

26  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 15-10-2013

27  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 23-10-2013

28  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 08-11-2013

29  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 28-11-2013

30  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 10-12-2013

31  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 17-12-2013

32  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 17-12-2013

2014

01  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 10-01-2014

02  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 13-01-2014

03  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 28-01-2014

04  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 05-02-2014

05  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 13-02-2014

06  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 19-02-2014

07  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 17-03-2014

08  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 03-04-2014

09  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 15-04-2014

10  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 06-05-2014

11  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 09-05-2014

12  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 10-06-2014

13  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 17-06-2014

14  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 30-06-2014

15  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 04-07-2014

16  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 14-07-2014

17  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 23-07-2014

18  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 21-08-2014

19  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 26-08-2014

20  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 26-08-2014

21  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 29-08-2014

22  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 07-09-2014

23  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 07-09-2014

24  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 08-09-2014

25  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 18-09-2014

26  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 01-10-2014

27  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 09-10-2014

28  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 17-10-2014

29  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 22-10-2014

30  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 24-10-2014

31  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 06-11-2014

32  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 11-11-2014

33  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 26-11-2014

34 Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 03-12-2014

35  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 04-12-2014

36  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 04-12-2014

37  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 11-12-2014

38  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 18-12-2014

2015

01  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 15-01-2015

02  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 03-02-2015

03  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 26-02-2015

04  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 05-03-2015

05  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 19-03-2015

06  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 07-04-2015

07  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 27-04-2015

08  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 30-04-2015

09  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 06-05-2015

10  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 11-05-2015

11  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 19-05-2015

12  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 09-06-2015

13  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 23-06-2015

14  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 03-07-2015

15  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 09-07-2015

16  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 16-07-2015

17  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 28-07-2015

18  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 25-08-2015

19  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 15-09-2015

20  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 24-09-2015

21  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 13-10-2015

22  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 13-10-2015

23  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 15-10-2015

24  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 23-10-2015

25  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 29-10-2015

26  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 13-11-2015

27  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 13-11-2015

28  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 26-11-2015

29  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 02-12-2015

30  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 10-12-2015

31  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 10-12-2015

32  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 17-12-2015

2016

01  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 13-01-2016

03  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 11-02-2016

05  (ΕΚΤΑΚΤΗ) Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 07-03-2016

07  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 21-03-2016

09  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 21-04-2016

11  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 17-05-2016

13  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 10-06-2016

15  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 14-07-2016

17  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 30-08-2016

19  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 22-09-2016

21  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 11-10-2016

23  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 25-10-2016

25  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 10-11-2016

27  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 29-11-2016

29  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 20-12-2016

30  Περιληπτικό Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 20-12-2016