ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΠΟ 1/1/2016 ΕΩΣ 30/09/2016 (Ν 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Ο Δήμος Λαρισαίων  έχει την υποχρέωση σύμφωνα με το Ν 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 266 ΠΑΡ 6  να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του Δήμου  στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού.

Επισυναπτόμενα:
Download this file (6ΝΓΡΩΛΞ-ΧΚ6.pdf)6ΝΓΡΩΛΞ-ΧΚ6.pdf[ ]535 kB158 Downloads