ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΠΟ 1/1/2016 ΕΩΣ 30/04/2016 (Ν 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Ο Δήμος Λαρισαίων  έχει την υποχρέωση σύμφωνα με το Ν 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 266 ΠΑΡ 6  να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του Δήμου  στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού.

Επισυναπτόμενα:
Download this file (ΩΕ39ΩΛΞ-ΑΒ7.pdf)ΩΕ39ΩΛΞ-ΑΒ7.pdf[ ]503 kB196 Downloads