Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Δήμαρχος

Καλογιάννης Απόστολος

Αντιδήμαρχοι

Σούλτης Γεώργιος

Νταής Παναγιώτης

Μαβίδης Δημήτριος

Δεληγιάννης Δημήτριος

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες) έτους 2015 του Αντ/ρχου Μπατζανούλη Αλέξανδρου

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες) έτους 2014 του Αντ/ρχου Μπατζανούλη Αλέξανδρου

Καλτσάς Νικόλαος

Σάπκας Παναγιώτης

Αράπκουλε Δέσποινα

Δικαιούνται αντιμισθίας
Καλογιάννης Απόστολος, Μαβίδης Δημήτριος, Νταής Παναγιώτης, Μπατζανούλης Αλέξανδρος, Καλτσάς Νικόλαος, Σάπκας Παναγιώτης
Δεν δικαιούνται αντιμισθίας
Σούλτης Γεώργιος, Δεληγιάννης Δημήτριος, Αράπκουλε Δέσποινα