Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού

Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

  • Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Γάτσιου Μαρία, ΠΕ Διοικητικός/Οικονομικός

    Διεύθυνση: Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο
    Τηλέφωνο: 2413500295