Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αδελφοποιημένες Πόλεις

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Σλοβακία

1985 - Μπάνσκα Μπίστριτσα, Σλοβακία