Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μακροχρόνια Άνεργοι - Μείωση του τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Βάσει της υπ’ αριθμ. 905/2017 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ 6ΕΠ1ΩΛΞ-ΗΑΤ) δίνεται μείωση κατά πενήντα τοις εκατό (50%) του τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού, σε μακροχρόνια ανέργους που έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


1. Αίτηση των ενδιαφερομένων
2. Πιστοποιητικό μακροχρόνιας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
3. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο του ακινήτου σε περίπτωση μίσθωσης του ακινήτου.
4. Πρόσφατη απόδειξη της Δ.Ε.Η. της κατοικίας στην οποία διαμένουν.
5. Υπεύθυνη δήλωση των ενδιαφερόμενων, με την οποία θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης ή αλλαγής κατοικίας ή επερχόμενης έλλειψης των προϋποθέσεων, δεσμεύονται να ενημερώσουν την Υπηρεσία, προκειμένου να προβεί στην επαναφορά της αρχικής χρέωσης του ακινήτου.
6. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος το όποιο θα προσκομίζεται απαραίτητα κάθε χρόνο. Διαφορετικά θα χάνεται το ευεργέτημα της μείωσης των δημοτικών τελών
7. Ε1 για εξακρίβωση πρώτης κατοικίας
8. Αστυνομική ταυτότητα των ενδιαφερόμενων.

Κατάθεση Δικαιολογητικών στα ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΛ 1ος όροφος
Ώρες συναλλαγής με το κοινό από 8.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.
ΤΗΛ.: 2410687148