Στη Λάρισα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των εταίρων του εγκεκριμένου χρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού σχεδίου InCommon Toolbox. Cultural and Educational Interventions for the exercise of the Active Citizenship of Migrant Women (Incommon)

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

180717 P7020091 incommon

Στη Λάρισα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των εταίρων του εγκεκριμένου χρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού σχεδίου InCommon Toolbox. Cultural and Educational Interventions for the exercise of the Active Citizenship of Migrant Women (Incommon) στις 2 και 3 Ιουλίου 2018.


Ο Δήμος Λαρισαίων συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα του σχεδίου που αποτελείται από 7 φορείς, με δεύτερο εταίρο από τη Λάρισα τη Δήμητρα Εκπαιδευτική Συμβουλευτική AE. Ο συντονιστής εταίρος είναι Asociacion Instituto Europeo de Estudios para la Formacion y el Desarrollo από την Ισπανία. Επίσης συμμετέχουν οι: EDITC LTD (Κύπρος), Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού Κάτω Πολεμιδίων (Κύπρος), KIST Consult - MMag. Ingrid Trenner (Αυστρία), GS gain&sustain OG (Αυστρία) και Asociacion Red Cantabra Contra la Pobreza y la Exclusion Social (Ισπανία).


Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών στη χώρα διαμονής τους ως ενεργών πολιτών, μέσω της ανάπτυξης σχέσεων με την τοπική κοινότητα. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία και η εφαρμογή εργαλείων για την ένταξη 400 μεταναστριών στις τοπικές κοινότητες μέσω του πολιτισμού. Αυτό περιλαμβάνει την παρέμβαση τόσο σε ατομικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο (συμβουλευτική και κατάρτιση), καθώς και τη δημιουργία ενός δικτύου σε επίπεδο κοινότητας.


Το πρόγραμμα θα εξετάσει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στη συμμετοχή τους σε πολιτιστικές δραστηριότητες, θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές ενσωμάτωσης, ενώ θα αναπτυχθούν πολυπολιτισμικά προγράμματα κατάρτισης και δικτύωση με τοπικούς φορείς, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μετανάστριες στην πρόσβαση στην εκπαίδευση και την πολιτιστική ζωή των κοινωνιών που τις φιλοξενούν. Το έργο στοχεύει επίσης στη συστηματοποίηση αυτής της διαδικασίας σε ένα εργαλείο που θα επιτρέψει τη μεταφορά του μοντέλου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.


Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 24 μήνες και ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι 600.918€.


Στη διάρκεια της διήμερης συνάντησης συζητήθηκαν θέματα διαχείρισης του προγράμματος και συντονισμού των πακέτων εργασίας, οι καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των εταίρων καθώς και οι πιθανές δράσεις σε τοπικό επίπεδο. Επιπλέον πραγματοποιήθηκε εισήγηση με θέμα “Το προσφυγικό ζήτημα στην περιοχή της Λάρισας μετά το 2016” στα πλαίσια των δράσεων του Unesco Learning Cities Network.


Τέλος, πραγματοποιήθηκε εργαστήριο για τα εργαλεία και τις καλές πρακτικές που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ενώ καθορίστηκαν τα χρονοδιαγράμματα, οι επόμενες συναντήσεις καθώς και οι επόμενα εργαστήρια.