Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής 2012 - 2016

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής 2012 - 2016

2012

 

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 05-01-2012

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 12-01-2012

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 19-01-2012

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 26-01-2012

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 02-02-2012

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 09-02-2012

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 16-02-2012

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 23-02-2012

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 01-03-2012

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 08-03-2012

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 15-03-2012

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 22-03-2012

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 29-03-2012

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 05-04-2012

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 12-04-2012

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 19-04-2012

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 26-04-2012

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 03-05-2012

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 10-05-2012

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 17-05-2012

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 24-05-2012

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 31-05-2012

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 07-06-2012

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 14-06-2012

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 21-06-2012

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 28-06-2012

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 05-07-2012

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 12-07-2012

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 19-07-2012

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 26-07-2012

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 02-08-2012

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 23-08-2012

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 30-08-2012

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 04-09-2012

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 14-09-2012

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 20-09-2012

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 27-09-2012

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 04-10-2012

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 11-10-2012

    Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 19-10-2012

    Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 25-10-2012

    Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 08-11-2012

    Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 15-11-2012

    Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 29-11-2012

    Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 07-12-2012

    Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 13-12-2012

    Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 20-12-2012

    Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 21-12-2012

    Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 24-12-2012

    Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 27-12-2012

    Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 28-12-2012

2013

    Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 11-01-2013

    Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 17-01-2013

    Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 24-01-2013

     Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 31-01-2013

     Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 07-02-2013

     Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 14-02-2013

     Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 21-02-2013

     Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 28-02-2013

     Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 07-03-2013

    Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 14-03-2013

    Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 21-03-2013

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 28-03-2013

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 04-04-2013

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 11-04-2013

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 18-04-2013

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 25-04-2013

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 02-05-2013

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 09-05-2013

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 16-05-2013

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 23-05-2013

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 30-05-2013

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 06-06-2013

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 13-06-2013

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 20-06-2013

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 27-06-2013

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 04-07-2013

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 11-07-2013

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 18-07-2013

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 25-07-2013

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 01-08-2013

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 08-08-2013

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 22-08-2013

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 29-08-2013

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 02-09-2013

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 05-09-2013

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 12-09-2013

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 18-09-2013

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 26-09-2013

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 03-10-2013

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 10-10-2013

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 17-10-2013

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 24-10-2013

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 31-10-2013

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 07-11-2013

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 14-11-2013

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 21-11-2013

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 25-11-2013

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 28-11-2013

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 05-12-2013

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 12-12-2013

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 19-12-2013

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 23-12-2013

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 27-12-2013

2014

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 09-01-2014

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 16-01-2014

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 20-01-2014

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 23-01-2014

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 30-01-2014

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 06-02-2014

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 13-02-2014

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 20-02-2014

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 27-02-2014

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 06-03-2014

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 13-03-2014

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 20-03-2014

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 27-03-2014

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 03-04-2014

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 10-04-2014

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 16-04-2014

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 24-04-2014

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 30-04-2014

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 08-05-2014

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 14-05-2014

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 22-05-2014

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 29-05-2014

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 05-06-2014

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 12-06-2014

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 19-06-2014

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 24-06-2014

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 26-06-2014

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 30-06-2014

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 03-07-2014

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 10-07-2014

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 17-07-2014

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 24-07-2014

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 31-07-2014

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 07-08-2014

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 14-08-2014

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 21-08-2014

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 25-08-2014

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 28-08-2014

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 08-09-2014

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 12-09-2014

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 18-09-2014

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 25-09-2014

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 02-10-2014

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 09-10-2014

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 16-10-2014

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 23-10-2014

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 30-10-2014

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 06-11-2014

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 13-11-2014

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 20-11-2014

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 25-11-2014

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 28-11-2014

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 04-12-2014

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 12-12-2014

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 18-12-2014 

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 23-12-2014

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 29-12-2014

2015

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 15-01-2015

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 22-01-2015

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 29-01-2015

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 05-02-2015

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 12-02-2015

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 19-02-2015

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 26-02-2015 

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 05-03-2015

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 12-03-2015

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 19-03-2015

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 26-03-2015

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 02-04-2015

 Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 23-04-2015

 Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 30-04-2015

 Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 07-05-2015

 Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 14-05-2015

 Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 21-05-2015

 Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 28-05-2015

 Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 04-06-2015

 Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 11-06-2015

 Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 18-06-2015

 Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 25-06-2015

 Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 30-06-2015

 Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 02-07-2015

 Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 09-07-2015

 Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 16-07-2015

 Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 23-07-2015

 Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 30-07-2015

 Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 06-08-2015

 Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 20-08-2015

 Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 27-08-2015

 Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 03-09-2015

 Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 10-09-2015

 Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 17-09-2015

 Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 24-09-2015

 Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 30-09-2015

 Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 01-10-2015

 Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 08-10-2015

 Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 09-10-2015

 Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 15-10-2015

 Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 22-10-2015

 Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 29-10-2015

 Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 05-11-2015

 Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 13-11-2015

 Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 19-11-2015

 Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 26-11-2015

 Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 03-12-2015

 Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 10-12-2015

 Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 17-12-2015

 Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 29-12-2015

2016

 Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 13-01-2016

 Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 13-01-2016 ώρα 13:00

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 21-01-2016

 Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 25-01-2016

 Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 28-01-2016

 Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 05-02-2016

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 11-02-2016

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 18-02-2016

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 25-02-2016

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 03-03-2016

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 10-03-2016

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 17-03-2016

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 24-03-2016

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 31-03-2016

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 07-04-2016

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 14-04-2016

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 21-04-2016

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 05-05-2016

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 12-05-2016

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 19-05-2016

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 26-05-2016

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 02-06-2016

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 09-06-2016

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 16-06-2016

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 23-06-2016

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 29-06-2016

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 07-07-2016

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 14-07-2016

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 19-07-2016

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 21-07-2016

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 28-07-2016

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 02-08-2016

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 18-08-2016

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 22-08-2016

   Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 25-08-2016 

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 26-08-2016

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 01-09-2016

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 08-09-2016

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 15-09-2016

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 22-09-2016

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 29-09-2016

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 06-10-2016

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 13-10-2016

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 20-10-2016

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 27-10-2016

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 03-11-2016

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 10-11-2016

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 11-11-2016

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 17-11-2016

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 24-11-2016

 Σας ενημερώνουμε ότι η συνεδρίαση της Ο.Ε. της 24ης-11-2016   θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25-11-2016 και ώρα 9:00 π.μ., λόγω της προγραμματισμένης απεργίας της ΑΔΕΔΥ.

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 30-11-2016

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 08-12-2016

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 15-12-2016

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 28-12-2016

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 29-12-2016

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής της 30-12-2016