Ημερήσια Διάταξη Δ.Σ. 2017 - 2018

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Ημερήσια Διάταξη Δ.Σ. 2017 - 2018

2018

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 20/12/2018, ώρα 15:00

Για τα θέματα της Συνεδρίασης, πατήστε ΕΔΩ

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 20/12/2018, ώρα 14:00

Για τα θέματα της Συνεδρίασης, πατήστε ΕΔΩ

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 18/12/2018, ώρα 20:00

Για τα θέματα της Συνεδρίασης, πατήστε ΕΔΩ

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 18/12/2018, ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 13/12/2018, ώρα 19:15

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 29/11/2018, ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης (ΕΚΤΑΚΤΗΣ) 26/11/2018, ώρα 15:15

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 22/11/2018, ώρα 19:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 13/11/2018, ώρα 21:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 13/11/2018, ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 02/11/2018, ώρα 13:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 30/10/2018, ώρα 19:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης (ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗΣ) 23/10/2018, ώρα 10:00 π.μ.

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης (ΕΚΤΑΚΤΗΣ) 17/10/2018, ώρα 14:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 11/10/2018, ώρα 19:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 08/10/2018, ώρα 14:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 02/10/2018, ώρα 20:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 02/10/2018, ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 21/09/2018, ώρα 15:15

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 21/09/2018, ώρα 14:15

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 17/09/2018, ώρα 14:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 13/09/2018, ώρα 19:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης (ΕΚΤΑΚΤΗΣ) 03/09/2018, ώρα 14:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 28/08/2018, ώρα 14:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης (ΕΚΤΑΚΤΗΣ) 24/08/2018, ώρα 14:45

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 26/07/2018, ώρα 14:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 10/07/2018, ώρα 14:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης (ΕΚΤΑΚΤΗΣ) 29/06/2018, ώρα 15:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 26/06/2018, ώρα 19:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 14/06/2018, ώρα 19:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης (ΕΚΤΑΚΤΗΣ) 06/06/2018, ώρα 14:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης (ΕΚΤΑΚΤΗΣ) 06/06/2018, ώρα 13:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 29/05/2018, ώρα 19:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 22/05/2018, ώρα 14:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 08/05/2018, ώρα 19:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 26/04/2018, ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 24/04/2018, ώρα 15:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης (ΕΚΤΑΚΤΗΣ) 11/04/2018, ώρα 14:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 03/04/2018, ώρα 14:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 22/03/2018, ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 06/03/2018, ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 27/02/2018, ώρα 14:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 13/02/2018, ώρα 14:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης (ΕΚΤΑΚΤΗΣ) 02/02/2018, ώρα 14:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 30/01/2018, ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 23/01/2018, ώρα 13:30

2017

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 21/12/2017, ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 19/12/2017, ώρα 19:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 19/12/2017, ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 12/12/2017, ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 08/12/2017, ώρα 14:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 28/11/2017, ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 23/11/2017, ώρα 21:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 23/11/2017, ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 14/11/2017, ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 31/10/2017, ώρα 21:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 31/10/2017, ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης (ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ) 23/10/2017, ώρα 10:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης (ΕΚΤΑΚΤΗ) 17/10/2017, ώρα 12:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 17/10/2017, ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 03/10/2017, ώρα 19:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 14/09/2017, ώρα 19:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 29/08/2017, ώρα 19:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 25/07/2017, ώρα 19:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 18/07/2017, ώρα 20:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 13/07/2017, ώρα 12:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 10/07/2017, ώρα 10:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 03/07/2017, ώρα 21:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 30/06/2017, ώρα 14:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης (ΕΚΤΑΚΤΗ) 28/06/2017, ώρα 13:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 20/06/2017, ώρα 19:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 08/06/2016, ώρα 19:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 02/06/2017, ώρα 14:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 23/05/2017 ώρα 19:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 11/05/2017 ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 25/04/2017 ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 11/04/2017 ώρα 14:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 21/03/2017 ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 20/03/2017 ώρα 15:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 14/03/2017 ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 02/03/2017 ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 21/02/2017 ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Εκτακτης Συνεδρίασης 17/02/2017 ώρα 14:15

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 31/01/2017 ώρα 19:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 19/01/2017 ώρα 21:00

Ημερήσια Διάταξη Δ.Σ. 2017 - 2018

2018

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης (ΕΚΤΑΚΤΗΣ) 03/09/2018, ώρα 14:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 28/08/2018, ώρα 14:00

Για τα θέματα της Συνεδρίασης, πατήστε ΕΔΩ

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης (ΕΚΤΑΚΤΗΣ) 24/08/2018, ώρα 14:45

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 26/07/2018, ώρα 14:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 10/07/2018, ώρα 14:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης (ΕΚΤΑΚΤΗΣ) 29/06/2018, ώρα 15:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 26/06/2018, ώρα 19:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 14/06/2018, ώρα 19:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης (ΕΚΤΑΚΤΗΣ) 06/06/2018, ώρα 14:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης (ΕΚΤΑΚΤΗΣ) 06/06/2018, ώρα 13:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 29/05/2018, ώρα 19:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 22/05/2018, ώρα 14:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 08/05/2018, ώρα 19:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 26/04/2018, ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 24/04/2018, ώρα 15:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης (ΕΚΤΑΚΤΗΣ) 11/04/2018, ώρα 14:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 03/04/2018, ώρα 14:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 22/03/2018, ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 06/03/2018, ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 27/02/2018, ώρα 14:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 13/02/2018, ώρα 14:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης (ΕΚΤΑΚΤΗΣ) 02/02/2018, ώρα 14:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 30/01/2018, ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 23/01/2018, ώρα 13:30

2017

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 21/12/2017, ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 19/12/2017, ώρα 19:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 19/12/2017, ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 12/12/2017, ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 08/12/2017, ώρα 14:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 28/11/2017, ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 23/11/2017, ώρα 21:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 23/11/2017, ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 14/11/2017, ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 31/10/2017, ώρα 21:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 31/10/2017, ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης (ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ) 23/10/2017, ώρα 10:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης (ΕΚΤΑΚΤΗ) 17/10/2017, ώρα 12:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 17/10/2017, ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 03/10/2017, ώρα 19:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 14/09/2017, ώρα 19:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 29/08/2017, ώρα 19:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 25/07/2017, ώρα 19:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 18/07/2017, ώρα 20:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 13/07/2017, ώρα 12:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 10/07/2017, ώρα 10:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 03/07/2017, ώρα 21:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 30/06/2017, ώρα 14:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης (ΕΚΤΑΚΤΗ) 28/06/2017, ώρα 13:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 20/06/2017, ώρα 19:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 08/06/2016, ώρα 19:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 02/06/2017, ώρα 14:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 23/05/2017 ώρα 19:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 11/05/2017 ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 25/04/2017 ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 11/04/2017 ώρα 14:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 21/03/2017 ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 20/03/2017 ώρα 15:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 14/03/2017 ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 02/03/2017 ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 21/02/2017 ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Εκτακτης Συνεδρίασης 17/02/2017 ώρα 14:15

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 31/01/2017 ώρα 19:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 19/01/2017 ώρα 21:00

Ημερήσια Διάταξη Δ.Σ. 2017 - 2018

2018

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης (ΕΚΤΑΚΤΗΣ) 03/09/2018, ώρα 14:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 28/08/2018, ώρα 14:00

Για τα θέματα της Συνεδρίασης, πατήστε ΕΔΩ

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης (ΕΚΤΑΚΤΗΣ) 24/08/2018, ώρα 14:45

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 26/07/2018, ώρα 14:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 10/07/2018, ώρα 14:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης (ΕΚΤΑΚΤΗΣ) 29/06/2018, ώρα 15:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 26/06/2018, ώρα 19:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 14/06/2018, ώρα 19:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης (ΕΚΤΑΚΤΗΣ) 06/06/2018, ώρα 14:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης (ΕΚΤΑΚΤΗΣ) 06/06/2018, ώρα 13:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 29/05/2018, ώρα 19:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 22/05/2018, ώρα 14:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 08/05/2018, ώρα 19:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 26/04/2018, ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 24/04/2018, ώρα 15:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης (ΕΚΤΑΚΤΗΣ) 11/04/2018, ώρα 14:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 03/04/2018, ώρα 14:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 22/03/2018, ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 06/03/2018, ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 27/02/2018, ώρα 14:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 13/02/2018, ώρα 14:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης (ΕΚΤΑΚΤΗΣ) 02/02/2018, ώρα 14:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 30/01/2018, ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 23/01/2018, ώρα 13:30

2017

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 21/12/2017, ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 19/12/2017, ώρα 19:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 19/12/2017, ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 12/12/2017, ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 08/12/2017, ώρα 14:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 28/11/2017, ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 23/11/2017, ώρα 21:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 23/11/2017, ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 14/11/2017, ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 31/10/2017, ώρα 21:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 31/10/2017, ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης (ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ) 23/10/2017, ώρα 10:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης (ΕΚΤΑΚΤΗ) 17/10/2017, ώρα 12:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 17/10/2017, ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 03/10/2017, ώρα 19:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 14/09/2017, ώρα 19:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 29/08/2017, ώρα 19:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 25/07/2017, ώρα 19:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 18/07/2017, ώρα 20:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 13/07/2017, ώρα 12:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 10/07/2017, ώρα 10:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 03/07/2017, ώρα 21:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 30/06/2017, ώρα 14:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης (ΕΚΤΑΚΤΗ) 28/06/2017, ώρα 13:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 20/06/2017, ώρα 19:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 08/06/2016, ώρα 19:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 02/06/2017, ώρα 14:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 23/05/2017 ώρα 19:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 11/05/2017 ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 25/04/2017 ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 11/04/2017 ώρα 14:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 21/03/2017 ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 20/03/2017 ώρα 15:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 14/03/2017 ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 02/03/2017 ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 21/02/2017 ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Εκτακτης Συνεδρίασης 17/02/2017 ώρα 14:15

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 31/01/2017 ώρα 19:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 19/01/2017 ώρα 21:00