Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Κοινωνική Πολιτική

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Βοήθεια στο σπίτι

Δημοτικό Γηροκομείο

Κ.Α.Π.Η.


Αναπηρικά Επιδόματα

Συμβουλευτικός Σταθμός

Παιδικοί Σταθμοί


Δημοτικό Πολυιατρείο

Δημοτικό Οδοντιατρείο

Κοινωνικό Παντοπωλείο


Κοινωνικό Φαρμακείο

Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών

ΚΔΑΠ-ΚΔΑΠΜΕΑ

Κατασκήνωση στην Πόλη

Λάρισα Πόλη που Μαθαίνει

Δομή Υποστήριξης Αστέγων

Κέντρο Κοινότητας

Πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ-ΤΕΒΑ)