Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δημοτικό Γηροκομείο

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Το Δημοτικό Γηροκομείο Λάρισας, είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.
Είναι φιλανθρωπικό Ιδρυμα, με την επωνυμία ΔΗΜΟTlΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, το οποίο συστάθηκε με τον νόμο 4229/31-3/3-4-1962, με την συγχώνευση των κληροδοτημάτων Αγγ. Λάππα, Δημ. Χατζηζωγίδη και Αθ.Χαλκιόπουλου. Διέπεται από τις διατάξεις του Α.Ν 2039/39.

Το Ιδρυμα λειτουργησε για πρώτη φορά το έτος 1967. Σκοπός του Ιδρύματος είναι η στέγαση και η περίθαλψη εφ' όρου ζωής των υπερηλίκων, ανικάνων προς εργασία, ανεξαρτήτως φύλλου και θρησκεύματος. Η μέριμνα για την υγεία τους και κάθε προσωπικού τους ζητήματος.

Η μέριμνα για την εξασφάλιση της απασχόλησής τους και ψυχαγωγίας τους,σε ειδικά διαμορφώμένους χώρους του Ιδρύματος.

Η μέριμνα για την συμμετοχή τους σε κάθε κατάλληλη ψυχαγωγική εκδήλωση εντός και εκτός Ιδρύματος.

Στο Ίδρυμα μπορούν να φιλοξενηθούν άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, αυτοεξυπηρετούμενα, μοναχικά ή και άτομα από οικογένειες στις οποίες υπάρχει κάποιο πρόβλημα.

Σήμερα στο Γηροκομείο φιλοξενούνται περί τα 100 άτομα. Απασχολεί 27 άτομα προσωπικό, διοικητικό, ειδικότητες και βοηθητικό.

Διοικείται από εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με πρόεδρο τον εκάστοτε Δήμαρχο.
Τηλέφωνα: 2410618439 Κοινωνική Λειτουργός