Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αναπηρικά Επιδόματα

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

1.Βαριάς αναπηρίας 67% και άνω
2.Μεσογειακής Αναιμίας
3.Παραπληγικών Ανασφαλίστων
4. Παραπληγικών Δημοσίου
5. Βαριάς νοητικής υστέρησης
6. Κωφαλαλίας
7. Τυφλότητας
8.Ομογενών
9.Σπαστικών
10.Στεγαστικής συνδρομής
11. Κίνησης