Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού - Υπηρεσίες συντήρησης, βελτίωσης και λειτουργίας δικτύου φωτεινών σηματοδοτών Δήμου Λαρισαίων

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Για την περίληψη της διακήρυξης, πατήστε ΕΔΩ

Για το κείμενο της διακήρυξης, πατήστε ΕΔΩ

Για τα παραρτήματα, πατήστε ΕΔΩ

Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών μετατίθεται στις 10/1/2022 και ώρα 9:30 π.μ.