Περίληψη Διακήρυξης - Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των ΚΕΠ 207 και ΚΕΠ 325 καθώς και το ΤΜΗΜΑ ΕΚΕ

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Για την περίληψη της διακήρυξης, πατήστε ΕΔΩ

Για το κείμενο της διακήρυξης, πατήστε ΕΔΩ