Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού - Παροχή συνοδευτικών μέτρων της Κοινωνικής Σύμπραξης Λάρισας της Πράξης "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019"

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Για την περίληψη της διακήρυξης, πατήστε ΕΔΩ

Για το κείμενο της διακήρυξης, πατήστε ΕΔΩ

Για το υπόδιεγμα του βιογραφικού, πατήστε ΕΔΩ

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς, πατήστε ΕΔΩ