Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας - Ολοκλήρωση του Προσκήνιου Πολιτισμού

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Για την τεχνική περιγραφή, πατήστε ΕΔΩ

Για τον προϋπολογισμό, πατήστε ΕΔΩ

Για το τιμολόγιο, πατήστε ΕΔΩ

Για το ΣΑΥ-ΦΑΥ, πατήστε ΕΔΩ

Για την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, πατήστε ΕΔΩ

Για τις τεχνικές προδιαγραφές, πατήστε ΕΔΩ

Για το κείμενο της προκήρυξης, πατήστε ΕΔΩ

Για το κείμενο της διακήρυξης, πατήστε ΕΔΩ

Για το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (doc), πατήστε ΕΔΩ

Για το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (pdf), πατήστε ΕΔΩ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ

A_17001-1

A_17002

L_20010

L_20011

L_20012

L_20013

L_20031

L_20032

ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Τεύχος Επένδυσης

L_19000