Διακήρυξη Ηλεκτρονικής Ανοικτής Διαδικασίας - Προμήθεια μηχανημάτων έργου και οχημάτων Δήμου Λαρισαίων

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Για το κείμενο της προκήρυξης, πατήστε ΕΔΩ

Για το κείμενο της διακήρυξης, πατήστε ΕΔΩ