Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού - Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Λαρισαίων και των νομικών του προσώπων

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Για την περίληψη της διακήρυξης, πατήστε ΕΔΩ

Για το κείμενο της διακήρυξης, πατήστε ΕΔΩ

Για το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, πατήστε ΕΔΩ