Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με θέμα: "Παροχή γενικών υπηρεσιών φύλαξης Δήμου Λαρισαίων"

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Για τη διακήρυξη της σύμβασης, πατήστε ΕΔΩ

Για την περίληψη της διακήρυξης, πατήστε ΕΔΩ

Για το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε ΕΔΩ

575/2019 Α.Ο.Ε. Απάντηση σε αίτημα παροχής διευκρινήσεων

593/2019 Α.Ο.Ε. Απάντηση σε αίτημα παροχής διευκρινήσεων