Διεύθυνση αμαξοστασίου - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια inter face με οθόνη για τη διαγωστική συσκευή βλαβών οχημάτων του αμαξοστασίου του δήμου Λαρισαίων

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Για το κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε ΕΔΩ