Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Προμήθεια αναψυκτικών για τις ανάγκες των ΚΑΠΗ με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Για το κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε ΕΔΩ