Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού - Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για συντηρήσεις κτιρίων – ΚΧ και δημοτικού φωτισμού Δημοτικής ενότητας Κοιλάδας

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Για το κείμενο της προκήρυξης, πατήστε ΕΔΩ

Για την τεχνική περιγραφή, πατήστε ΕΔΩ

Για τους όρους της διακήρυξης, πατήστε ΕΔΩ