Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού - Προμήθεια Σωληνών Άρδευσης - Συνδετικών Εξαρτημάτων, Εκτοξευτήρων, Ηλεκτροβανών

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Για την περίληψη της διακήρυξης, πατήστε ΕΔΩ

Για το κείμενο της διακήρυξης, πατήστε ΕΔΩ

Για το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε ΕΔΩ

Για το Τυποποιημένο Έγγραφο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε ΕΔΩ