Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας - Συντήρηση σήμανσης ασφάλειας οδικού δικτύου

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ », εκτιμώμενης αξίας 300.000,00 Ευρώ.

Για το κείμενο της διακήρυξης, πατήστε ΕΔΩ