Αναβολή συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Αναβολή της προγραμματισμένης για την Πέμπτη 25/11/2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας για την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα, Υπεύθυνου Οικονομικών και Εκπροσώπου Τύπου και ως εκ τούτου νέα ημερομηνία συνεδρίασης ορίζεται η 29η/11/2021 και ώρα 18:30 μ.μ.