Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Τρίτη 07/04/2020, ώρα 12:30 (δια τηλεδιάσκεψης)

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Για το κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε εδώ.