Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τρίτη 07/04/2020, ώρα 14:00 (δια περιφοράς)

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Για το κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε εδώ.