Ανακοίνωση της υπ αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 2/2019 
για την πρόσληψη προσωπικού (1 Θέση ΠΕ Ψυχολόγου) με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» για την υλοποίηση της πράξης «Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Λαρισαίων».

Για την περίληψη της ανακοίνωσης, πατήστε ΕΔΩ

Για το κείμενο της ανακοίνωσης, πατήστε ΕΔΩ

Για το έντυπο της αίτησης (σε μορφή pdf), πατήστε ΕΔΩ

Για το έντυπο της αίτησης (σε μορφή doc), πατήστε ΕΔΩ

Για το παράρτημα της ανακοίνωσης, πατήστε ΕΔΩ

Για το παράρτημα απόδειξης γλωσσομάθειας, πατήστε ΕΔΩ