Αίτηση μείωσης τέλους κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα έτους 2021

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Ο ενδιαφερόμενος μείωσης τέλους κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα έτους 2021 (αρ. 65 του Ν. 4688/20), θα πρέπει να υποβάλλει την αίτηση μέσα από τη ψηφιακή πλατφόρμα του Δήμου Λαρισαίων στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://bit.ly/2zUQ1rH_ΔΗΜΟΣΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΗλεκτρονικέςΥπηρεσίες

(Κατηγορία Αιτήσεων: Τμήμα Εσόδων –Υποκατηγορία Αιτήσεων: Τμήμα Εσόδων-ΚΧ τραπεζοκαθισμάτων-Μείωση τέλους)

επισυνάπτοντας ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τη συμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση (doc ή odt).

Μετά την Οριστική Υποβολή της αίτησης, θα γίνει έλεγχος από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λαρισαίων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Εσόδων τηλ: 2413 500 313.