Αίτηση μείωσης τέλους κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα έτους 2022

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Ο ενδιαφερόμενος μείωσης τέλους κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα έτους 2022 (αρ. 65 του Ν. 4688/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), θα πρέπει να υποβάλλει την αίτηση μέσα από τη Ψηφιακή Πλατφόρμα του Δήμου Λαρισαίων στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ΔΗΜΟΣΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΗλεκτρονικέςΥπηρεσίες

(Κατηγορία Αιτήσεων: Τμήμα Εσόδων –Υποκατηγορία Αιτήσεων: Τμήμα Εσόδων-ΚΧ τραπεζοκαθισμάτων-Μείωση τέλους)

επισυνάπτοντας ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τη συμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση (doc ή odt).

Μετά την Οριστική Υποβολή της αίτησης, θα γίνει έλεγχος από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λαρισαίων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Εσόδων τηλ: 2413 500 313.

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Επιλέγοντας το ανωτέρω link, ο ενδιαφερόμενος:

  • εισέρχεται στο περιβάλλον της ψηφιακής πλατφόρμας,
  • επιλέγει από το αριστερό μενού: «Οι Αιτήσεις μου»,
  • ακολουθεί η αυθεντικοποίηση του χρήστη με τους κωδικούς TAXISNET
  • επιλέγει: «Εισαγωγή»

Στο πεδίο Κατηγορία Αιτήσεων επιλέγει Τμήμα Εσόδων και στο πεδίο Υποκατηγορία Αιτήσεων επιλέγει την πράξη για την οποία αιτείται.

Συμπληρώνει όλα τα απαραίτητα πεδία (*) στην ενότητα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ και τα Συνοδευτικά Δικαιολογητικά (αν απαιτείται).

Η αίτηση θα πρωτοκολληθεί μετά την Οριστική Υποβολή.