Αίτηση για βεβαίωση ΤΑΠ οικοπέδου

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Ο ενδιαφερόμενος για βεβαίωση ΤΑΠ οικοπέδου, θα πρέπει:

1. Να υποβάλλει: ηλεκτρονική αίτηση στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://bit.ly/2zUQ1rH_ΔΗΜΟΣΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΗλεκτρονικέςΥπηρεσίες

2. Να επισυνάψει υποχρεωτικά 

α) Επικαιροποιημένo E9.

β) Συμβόλαιο ιδιοκτησίας.

γ) Φύλλο αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας.

3. Να επισυνάψει προαιρετικά (κατά περίπτωση):

α) Πράξεις τακτοποίησης.

β) Ηλεκτρονική Δήλωση στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕ.

γ) Καταθετήριο στην τράπεζα.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για τους συνιδιοκτήτες του ακινήτου. Για την ηλεκτρονική έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης που υποχρεωτικά πρέπει να συμπληρώσετε μέσω του gov.gr πατήστε εδώ. Για το λεκτικό της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης πατήστε εδώ (doc), εδω (odt).

ε) Σχετική εξουσιοδότηση εκδοθείσα διά του gov.gr από τον ιδιοκτήτη για την περίπτωση που δεν δύναται να υποβάλλει την αίτηση για Βεβαίωση ΤΑΠ κτίσματος και την υποβάλλουν για λογαριασμό του συμβολαιογράφοι ή τρίτα πρόσωπα (π.χ. μεσίτες, μηχανικοί) με τους προσωπικούς τους κωδικούς taxis.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Εσόδων τηλ: 2413 500 262 & 295 & 344.

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Επιλέγοντας το ανωτέρω link, ο ενδιαφερόμενος:

  • εισέρχεται στο περιβάλλον της ψηφιακής πλατφόρμας,
  • επιλέγει από το αριστερό μενού: «Οι Αιτήσεις μου»,
  • ακολουθεί η αυθεντικοποίηση του χρήστη με τους κωδικούς TAXISNET
  • επιλέγει: «Εισαγωγή»

Στο πεδίο Κατηγορία Αιτήσεων επιλέγει Τμήμα Εσόδων και στο πεδίο Υποκατηγορία Αιτήσεων επιλέγει την πράξη για την οποία αιτείται.

Συμπληρώνει όλα τα απαραίτητα πεδία (*) στην ενότητα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ και τα Συνοδευτικά Δικαιολογητικά (αν απαιτείται).*Σε περίπτωση που η αίτηση για Βεβαίωση ΤΑΠ οικοπέδου συμπληρώνεται από τρίτα πρόσωπα (π.χ. συμβολαιογράφους, μεσίτες, μηχανικούς) με τους προσωπικούς τους κωδικούς taxis, θα πρέπει στην ενότητα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, να αντικαταστησουν τα στοιχεία τους με τα στοιχεία του πολίτη-ιδιοκτήτη.

Η αίτηση θα πρωτοκολληθεί μετά την Οριστική Υποβολή.