Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών - Ανανέωση/Έκδοση δελτίων ΑμεΑ για τα μέσα μετακίνησης

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι για την ανανέωση και την έκδοση νέων δελτίων ΑμεΑ για τα συγκοινωνιακά μέσα μετακίνησης ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 4η Απριλίου 2024 (ημέρα Πέμπτη) και λήξης η 31η Οκτωβρίου 2024.

Δικαιούχοι είναι Άτομα με Αναπηρίες με ποσοστό 67% και άνω μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα ή οι δικαιούχοι των προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή εξουσιοδοτημένου ατόμου
  2. Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ, όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω)
  3. Ταυτότητα ή άλλο έγκυρο ταυτοποιητικό έγγραφο
  4. Φωτοαντίγραφο ή εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος έτους 2023
  5. Σε περίπτωση έκδοσης νέας κάρτας 2 πρόσφατες φωτογραφίες

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας και στα ΚΕΠ.

Αναλυτικά για τους όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και για δικαιολογητικά μπορείτε να ανατρέξετε στη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με αριθ. πρωτ. 24376/28-3-2024 (ΑΔΑ: 6ΛΒΩ46ΝΛ2Α-3ΓΘ)