Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παρασκευή 06/05/2022, ώρα 10:00 (ΕΚΤΑΚΤΗ-ΔΙΑΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Για το κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε ΕΔΩ.