Παροχή διευκρινήσεων για το διαγωνισμό "Προμήθεια ενεργειακών προϊόντων πετρελαίου (υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης) του Δήμου Λαρισαίων και των Νομικών του Προσώπων"

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Παροχή διευκρινήσεων για το διαγωνισμό «Προμήθεια ενεργειακών προϊόντων πετρελαίου (υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης) του Δήμου Λαρισαίων και των Νομικών του Προσώπων και προμήθειας λιπαντικών διαφόρων τύπων και λοιπών συναφών ειδών των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων του Δήμου Λαρισαίων».

Για την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πατήστε ΕΔΩ