Περιφέρεια Θεσσαλίας - Ανακοίνωση της υπ' αριθμ. ΣΟΧ1/2022 για την πρόσληψη 3 ατόμων (Τομεαρχών Δακοκτονίας) με σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Λάρισας σχετικά με το Πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2022 της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (Τμήμα Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου), της Περιφέρειας Θεσσαλίας που εδρεύει στη Λάρισα.

Για το κείμενο της Ανακοίνωσης, πατήστε ΕΔΩ