Δημιουργία θέσεων φορτοεκφόρτωσης 1.Μία (1) στην οδό ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2. Μία (1) στην οδό 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 77

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 646

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

 

Επισυναπτόμενα:
Download this file (0646_Αντίγραφο_για_δημοσίευση.pdf)0646_Αντίγραφο_για_δημοσίευση.pdf[ ]86 kB206 Downloads