Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

9ος Μύλος Παραστατικών Τεχνών
21:00
ΣΥΝΑΥΛΙΑ:
       

Souled Out
(Θερινός Κινηματογράφος Μύλου Παππά)

Τοποθεσία Μύλος του Παππά

9ος Μύλος Παραστατικών Τεχνών

21:00
ΣΥΝΑΥΛΙΑ:
       

Souled Out
(Θερινός Κινηματογράφος Μύλου Παππά)

Τοποθεσία : Μύλος του Παππά