Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

9ος Μύλος Παραστατικών Τεχνών
19:00 – 21:00
ΠΡΟΒΟΛΗ:
       

MPArt OS II - Παραστατικές τέχνες στην οθόνη
Προβολή διεθνών ταινιών μικρού μήκους
(Μύλος του Παππά, ισόγειο)

21:00
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ:
       

Παράσταση-αποτέλεσμα του εργαστηρίου body percussion 
(Μύλος του Παππά, 2ος όροφος, Αμφιθέατρο)

21:30
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ:
       

| arting | (performance)
Χριστίνα Καραγιάννη, Νεφέλη Μυρτίδη
(Μύλος του Παππά, 2ος όροφος)

Τοποθεσία Μύλος του Παππά

9ος Μύλος Παραστατικών Τεχνών

19:00 – 21:00
ΠΡΟΒΟΛΗ:
       

MPArt OS II - Παραστατικές τέχνες στην οθόνη
Προβολή διεθνών ταινιών μικρού μήκους
(Μύλος του Παππά, ισόγειο)

21:00
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ:
       

Παράσταση-αποτέλεσμα του εργαστηρίου body percussion 
(Μύλος του Παππά, 2ος όροφος, Αμφιθέατρο)

21:30
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ:
       

| arting | (performance)
Χριστίνα Καραγιάννη, Νεφέλη Μυρτίδη
(Μύλος του Παππά, 2ος όροφος)

Τοποθεσία : Μύλος του Παππά