Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

9ος Μύλος Παραστατικών Τεχνών
15:00 – 17:00
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ:
       

Μουσική/ Ήχος/ Body Percussion
Φίλιππος Ζούκας | ΣΜουΘ

20:00
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ:
       

Γουτού Γουπατού (θέατρο)
Ελένη Δημοπούλου | Εν Δυνάμει
(Θέατρο Κώστας Τσιάνος)

21:30
ΠΡΟΒΟΛΗ:
       

MPArt OS II - Παραστατικές τέχνες στην οθόνη
Προβολή διεθνών ταινιών μικρού μήκους
(Θερινός Κινηματογράφος Μύλου Παππά)
Προσβασιμότητα: ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ SDH

Τοποθεσία Μύλος του Παππά

9ος Μύλος Παραστατικών Τεχνών

15:00 – 17:00
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ:
       

Μουσική/ Ήχος/ Body Percussion
Φίλιππος Ζούκας | ΣΜουΘ

20:00
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ:
       

Γουτού Γουπατού (θέατρο)
Ελένη Δημοπούλου | Εν Δυνάμει
(Θέατρο Κώστας Τσιάνος)

21:30
ΠΡΟΒΟΛΗ:
       

MPArt OS II - Παραστατικές τέχνες στην οθόνη
Προβολή διεθνών ταινιών μικρού μήκους
(Θερινός Κινηματογράφος Μύλου Παππά)
Προσβασιμότητα: ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ SDH

Τοποθεσία : Μύλος του Παππά