Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

9ος Μύλος Παραστατικών Τεχνών
21:00
ΣΥΝΑΥΛΙΑ:
        Villagers of Ioannina City (VIC)
συνεργασία/παραγωγή High Priority
(Αυλή Μύλου του Παππά)
Τοποθεσία Μύλος του Παππά

9ος Μύλος Παραστατικών Τεχνών

21:00
ΣΥΝΑΥΛΙΑ:
        Villagers of Ioannina City (VIC)
συνεργασία/παραγωγή High Priority
(Αυλή Μύλου του Παππά)
Τοποθεσία : Μύλος του Παππά