Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

9ος Μύλος Παραστατικών Τεχνών
19:00 – 21:00
ΠΡΟΒΟΛΗ:
       

MPArt OS II - Παραστατικές τέχνες στην οθόνη
Προβολή διεθνών ταινιών μικρού μήκους
(Μύλος του Παππά, ισόγειο)

19:00
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ:
       

Code Bend Time (perfomance)
Ευαγγελία Κολύρα | Στέγη Ιδρύματος Ωνάση
(Μύλος του Παππά, 2ος όροφος)

21:00
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ:
       

Ο πιο δυνατός άνθρωπος του κόσμου (Χοροθέατρο εφήβων)
Κατερίνα Μπέκου| Σκηνοβάτης-Έκφραση
(Θέατρο Κώστας Τσιάνος)

Τοποθεσία Μύλος του Παππά

9ος Μύλος Παραστατικών Τεχνών

19:00 – 21:00
ΠΡΟΒΟΛΗ:
       

MPArt OS II - Παραστατικές τέχνες στην οθόνη
Προβολή διεθνών ταινιών μικρού μήκους
(Μύλος του Παππά, ισόγειο)

19:00
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ:
       

Code Bend Time (perfomance)
Ευαγγελία Κολύρα | Στέγη Ιδρύματος Ωνάση
(Μύλος του Παππά, 2ος όροφος)

21:00
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ:
       

Ο πιο δυνατός άνθρωπος του κόσμου (Χοροθέατρο εφήβων)
Κατερίνα Μπέκου| Σκηνοβάτης-Έκφραση
(Θέατρο Κώστας Τσιάνος)

Τοποθεσία : Μύλος του Παππά