Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

9ος Μύλος Παραστατικών Τεχνών
21.00
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ:
       

Dust to Dust (μουσική παράσταση)
Cabaret Catatonique
(Θέατρο Κώστας Τσιάνος)

Τοποθεσία Μύλος του Παππά

9ος Μύλος Παραστατικών Τεχνών

21.00
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ:
       

Dust to Dust (μουσική παράσταση)
Cabaret Catatonique
(Θέατρο Κώστας Τσιάνος)

Τοποθεσία : Μύλος του Παππά